Aktualności z życia Poradni

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017 (11.09.2016 r.)

  Życzymy Wszystkim: Rodzicom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom i Specjalistom oraz Dzieciom i Młodzieży całego Podgórza radosnych i spokojnych chwil w nowym roku szkolnym 2016/2017.

  Mamy nadzieję na współpracę z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym, opartego jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

  Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

  Dyrekcja i Zespół Pracowników PPP-3

 • Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2015/2016 (30.06.2016 r.)

  Tak jak w każdym roku akademickim, tak i również w tym, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, objęli opieką studentów psychologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną naszych specjalistów, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

  Udział w zajęciach umożliwiał im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, stosowanymi metodami diagnozy i terapii i zapoznanie z całokształtem pracy placówki.

  Ponadto gościliśmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

  Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczyła już kolejny rok w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej placówki.

  Otrzymaliśmy wiele zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

 • Rekomendacja dla PPP-3 (30.06.2016 r.)

  Pani mgr Daniela Zachwieja psycholog-logopeda naszej Poradni współpracuje z  Fundacją Frogos specjalizującą się m. in. w organizowaniu pomocy dla osób jąkających się, w tym turnusów terapeutycznych, grup samopomocowych. Fundacja Frogos rekomenduje PPP3 jako miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc.

 • VI Małopolski Dzień Uczenia Się (30.05.2016 r.)

  8 czerwca odbędzie się VI Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: #InternetowaAkademiaUmiejętności.

  Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane będą warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 124 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia mają za zadanie ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki (w tym z wykorzystaniem źródeł internetowych oraz Technologii Informacyjnej).

  Celem nadrzędnym, jaki przyświeca warsztatom jest wzbudzenie świadomości, iż nauka może i powinna być przyjemnością, a każdy uczeń ma możliwość dowolnego dobierania najbardziej odpowiadających mu metod przyswajania wiedzy. Kluczem do sukcesu jest świadomość, iż dzięki nauce można przede wszystkim wzbogacać samego siebie i że jest ona jedną z tajemnic wartościowego życia.

 • Podsumowanie i refleksje po V Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2016 r.)

  „Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca”, William Edwards Deming

  Kolejna, piąta ogólnopolska konferencja Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback odbyła się 12 maja 2016 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

  Liczna obecność specjalistów (140) zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się. Co niezwykle istotne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

  Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pan Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

  W ramach Konferencji wystąpił dr n.med. Pan Piotr Sobaniec, jedyny w Polsce certyfikowany specjalista neurofeedback z  Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku. Pan doktor jest naszym gościem z uwagi na cenione przez zebranych kompetencje i wiedzę , którymi dzieli się z zainteresowanymi w sposób ciekawy i pozwalający na czerpanie z Jego doświadczenia. Temat wystąpienia to: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD. Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”. Po wystąpieniu było wiele pytań do gościa. Możliwość udzielenia odpowiedzi, na co pozwalał czas zaplanowany na dyskusję, spotkała się z dużym zadowoleniem zebranych.

  Prezentacja Pana Dariusza Skorupy – Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z  Akademii Biofeedbac EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego z Warszawy, dotyczyła tematu: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii ” także wywołała żywe zainteresowanie uczestników.

  Wystąpienie Pana Dariusza Tuchowskiego mgr psychologii, neuroterapeuty, pracownika „Biomedu - Neurotechnologie w diagnostyce i terapii” - z Wrocławia, pn. „Warsztat neuroterapeuty, czyli jak wykorzystać założenia teorii uczenia się, testy, dostępne materiały multimedialne do skutecznego planowania neurofeedbacku.” zostało również przyjęte z dużą uwagą.

  Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy neuroterapeutów zajmujących się tym rodzajem terapii w dwóch środowiskach; oświatowym i  medycznym, okazało się bardzo udane. Rozstawaliśmy się z przekonaniem, że z uwagi na ogromną wartość merytoryczną, i nie mniejszą koleżeńską, powinniśmy kontynuować nasze coroczne spotkania, co dyrektor PPP-3 solennie obiecała.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

 • Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie rozwoju przez PPP-3 (20.05.2016 r.)

  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyły się spotkania Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Podgórza w celu omówienia procedur nowego zadania poradni – wspomagania szkół i przedszkoli. Przebiegały one w atmosferze konstruktywnych dyskusji nad organizacją i realizacją tego zadania. Ustalono, iż wszelkie informacje dotyczące wspomagania będą na bieżąco umieszczane w zakładce Wspomaganie.

 • V Ogólnopolska Konferencja pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III (04.04.2016 r.)

  Dyrekcja Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje V Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III. Konferencja odbędzie się  dnia 12.05.2016 r. (czwartek) , w godz. 8:45-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Pan dr Piotr Sobaniec- specjalista neurofeedback, fizjoterapeuta z Podlaskiego  Centrum Neurofizjologii i Biofeedback z Białegostoku, którego wystąpienia w ubiegłych latach były bardzo dobrze odebrane, będzie miał dwa wykłady o tematyce: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD” oraz „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”.

  Planowane jest także wystąpienie Pana Dariusza Skorupy, Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej - AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne z  Warszawy na temat: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii”. K

  Kolejny gość to Pan mgr Dariusz Tuchowski z BioMedu z Wrocławia, który będzie mówił na temat: „Zastosowanie terapii EEG-BFB w treningach ucznia z wysokim napięciem emocjonalnym, trudnościami w panowaniu nad emocjami, niską samooceną i brakiem odporności na stres”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Prosimy o potwierdzenie udziału i podanie imiennej listy uczestników z danymi placówki  na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 8 kwietnia 2016 r.

 • Wesołych Świąt Wielkanocnych (23.03.2016 r.)

  Radosnych Świąt Wielkanocnych
  wypełnionych spokojem,
  pogodą ducha, wiarą w sens życia
  i nadzieją na lepsze jutro

  życzy
  Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

 • Kraków wspiera dojrzałość szkolną...Rodziców (15.02.2016 r.)

  wsparcie Rodziców w uzyskaniu wiedzy, diagnostyki, dobrych praktyk pozwalających na podjęcie decyzji posłania 6 - latka do szkoły podstawowej

  L.p.Data dyżuru telefonicznegoNazwa Poradni obsługującej infolinięGodziny dyżuru telefonicznegoNumer infoliniiSpecjalizacja osoby dyżurującej
  115-17 lutego 2016Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 115 luty: 15.00-17.00
  17 luty: 15-17
  19 luty: 10-12
  12 430 53 67
  12 660 07 89
  psycholog
  222-26 lutego 2016Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 222 luty: 15.00-17.00
  24 luty: 15 - 17
  26 luty: 10 -12
  12 415 69 68
  660 637 504
  psycholog
  329-04 marca 2016Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 329 luty : 15-17
  2 marca: 15-17
  4 marca: 10-12
  12 266 19 50
  660 637 242
  psycholog
  407-11 marca 2016Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 47 marca: 15-17
  9 marca:15-17
  11 marca: 10-12
  12 644 18 85
  660 637 415
  psycholog
  514-18 marca 2016Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 14 marca 15-17
  16 marca: 15-17
  18 marca: 10-12
  12 412 15 66
  660 637 360
  psycholog
  621-25 marca 2016Specajlistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacjnymi21 marca: 15-17
  23 marca: 15-17
  25 marca: 10-12
  12 422 43 83
  660 637 312
  psycholog, pedagog
  729 marca - 1 kwietnia 2016Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym30 marca: 15-17
  1 kwietnia 10-12
  12 632 87 73psycholog, pedagog

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku (15.12.2015 r.)

  „Wieczór wigilijny”
  „To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
  pod dachem tkliwej kolędy
  Bóg rodzi się w człowieku."
  Emilia Waśniowska

  Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016 życzymy Wszystkim czasu wypełnionego miłością


  Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
  wraz z Pracownikami

 • IV Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie” (27.11.2015 r.)

  Po raz czwarty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, a tym razem przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jak zawsze pod hasłem:

  "Połączenie sił to początek,
  pozostanie razem to postęp,
  wspólna praca to sukces"

  W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa , a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Dariusz Domajewski -Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 20 listopada 2015 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski.

  Podobnie jak poprzednie, tak i to spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

  Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na IV Forum tematem dot. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”, który w inny sposób niż dotychczas pokazuje możliwość współpracy w tym zakresie szkoły i poradni.

  Zaproszony gość Jarosław Kordziński trener rozwoju osobistego, coach, mediator, tutor, autor, Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu” z Krokowej w pomorskim, przedstawił powyższy temat w aspekcie gwarancji rozwoju szkół i nauczycieli, podkreślając istotę nowego proponowanego modelu, jako wpisującego doskonalenie zawodowe nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej jako organizacji uczącej się. Pobierz prezentację.

  Pani Ewa Pohorecka – dyrektor SPWPPP w Krakowie i Pani Elwira Zadęcka – dyrektor PPP-2 w Krakowie omówiły pilotaż programu: „ Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” , który był realizowany w roku 2015 przez pracowników krakowskich poradni. Podsumowaniem tego programu będzie konferencja 9 grudnia 2015 r. Pobierz prezentację.

  W tym roku po raz pierwszy zaproszenie na Forum zostało wystosowane do instytucji spoza Małopolski tj. Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze Forum była Pani Sabina Furgoł z Pracowni Programów Edukacyjnych i Pani Małgorzata Spendel z  Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Metisu. Koleżanki z Katowic podzieliły się swoimi dobrymi praktykami ze swego długoletniego zawodowego doświadczenia.

  Z kolei Pani Irena Chądzyńska pedagog z PPP – 1 w Krakowie i Pani Małgorzata Piec dyrektor PPP-3 w Krakowie przedstawiły dobre praktyki ww. poradni w temacie: „Kompetencje dyrektora i pracownika poradni niezbędne w procesie wspomagania rozwoju szkół”. Pobierz prezentację.

  Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz przedstawicieli organu prowadzącego tj. Wydziału Edukacji oraz organu nadzorującego pracę merytoryczną poradni tj. Kuratorium Oświaty, w której poruszono niezwykle istotne problemy natury organizacyjnej, kadrowej i merytorycznej dotyczące tematu Forum tj. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”. Wszyscy obecni zgodzili się z tym, że zadanie nie jest wprawdzie nowe, ale sposób jego realizacji miałby być zupełnie inny niż dotychczasowy. Na pewno mógłby stanowić dopełnienie tego co już istnieje.

  Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec poprosiła wszystkich zebranych by zabrali ze sobą, tak jak w ubiegłym roku, trzy pytania do przemyślenia w kontekście wysłuchanych wystąpień:

  1. CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY KONTYNUOWAĆ?
  2. CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ?
  3. CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ?

  Cele spotkania, tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum. Tłem podsumowania były słowa:

  „To nie jest koniec,
  to nawet nie jest początek końca,
  to dopiero koniec początku”
  Winston Churchill

  Opracowała: Małgorzata Piec - dyrektor PPP-3

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (27.11.2015 r.)

  W dniach 16.11-20.11.2015 roku nasza Poradnia wzięła aktywny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

  W ramach zajęć promujących postawę przedsiębiorczą i uczciwość w biznesie udział wzięło ok. 200 uczniów gimnazjów z dzielnicy Podgórze. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczniów i z pewnością stanowiły cenne doświadczenie dla przyszłych przedsiębiorców.

  Zachęcamy do udziału w przyszłym roku oraz do odwiedzania strony internetowej organizatorów przedsięwzięcia: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

 • Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” (05.10.2015 r.)

  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”.

  Projekt skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje zajęcia warsztatowe metodą treningu psychologicznego dla uczniów klas VI w wymiarze dwóch dwugodzinnych spotkań. W części skierowanej do opiekunów dzieci (rodziców i nauczycieli- wychowawców) zorganizowane zostaną dwugodzinne spotkania edukacyjno - informacyjne na terenie szkół, osobno dla nauczycieli i rodziców.

  Celami realizowanego projektu są między innymi:

  • zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
  • zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
  • promowanie alternatywnych do przebywania w sieci, sposobów spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzieży,
  • uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie,
  • poszerzenie świadomości rodziców i nauczycieli na co powinni zwracać uwagę, jak reagować na nadużywanie komputera/Internetu, jak współdziałać między sobą,
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w PPP-3 (02.10.2015 r.)

  Po raz kolejny Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze w ramach OTK 2015.

  Tegoroczny OTK odbywa się w dniach 19-23 października pod hasłem "Poznaj swojego doradcę kariery!"

  Organizujemy spotkania z doradcami zawodowymi PPP-3 w następujących placówkach:

  19.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 164 kl. VI a i kl. VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  20.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum Nr 25 kl. III zajęcia warsztatowe „Podejmuję decyzję”

  21.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI c, VI d zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  22.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 56 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  23.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 29 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum nr 22 kl. II zajęcia warsztatowe „Poznaję zawody”.

  Są to zajęcia zamknięte przeznaczone dla młodzieży konkretnej w/w szkoły.

  Zapraszamy wszystkie szkoły Dzielnicy Podgórze do korzystania z naszej oferty i współpracy w zakresie doradztwa zawodowego przez cały rok szkolny.

 • Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (21.09.2015 r.)

  Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych na spotkania w PPP-3 w dniu:
  29.09.2015 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
  i w tym samym dniu o godz. 11:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

  Program spotkania:

  1. Oferta Poradni nr 3 - działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w roku szkolnym 2015/2016.
  2. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie - w kontekście rozporządzenia MEN wchodzącego w życie 1 stycznia 2016 roku.
  3. Pozostałe ważne zmiany w prawie oświatowym.
  4. Szkoła i Poradnia - oczekiwania i możliwości.

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2015/2016 (04.09.2015 r.)

  Witamy w nowym roku szkolnym 2015/2016, w którym jak zawsze będziemy z P.T. Państwem : Rodzicami, Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i innych Placówek, Nauczycielami i Specjalistami oraz z Dziećmi i Młodzieżą całego Podgórza.

  Mamy nadzieję na budowanie relacji między sobą, opartych jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

  Życzymy Wszystkim radosnych i spokojnych chwil w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

 • „Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (08.06.2015 r.)

  Tak jak w ubiegłym roku, również w tym, 22.06.2015 r. odbędzie się spotkanie Zespołu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej poradni ze szkolnymi doradcami zawodowymi szkół gimnazjalnych i liceów dzielnicy Podgórze.

  Celem spotkania będzie:

  1. Przedstawienie oferty szkół – Liceów Ogólnokształcących dzielnicy Podgórze i specyfiki kształcenia w nich, przez zaproszonych doradców zawodowych z liceów.
  2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – „dobre praktyki”.
  3. Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2014/2015 – Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Szkolni Doradcy Zawodowi szkół gimnazjalnych dzielnicy Podgórze – wspólne cele i zadania.

  Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia i wymiany doświadczeń wpisała się już na stałe w harmonogram naszych wspólnych działań i także w tym roku spotkanie będzie bardzo owocne.

 • Im wcześniejsza pomoc rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niedostosowaniem społecznym... (08.06.2015 r.)

  W ramach współ[racy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Filia nr 8 w Krakowie ul. Jerzmanowskiego 37, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie ul. Konfederacka 18, zorganizowała warsztaty dla Rodziców Dzieci z Trudnościami Emocjonalnymi i Adaptacyjnymi.

  Warsztaty, które prowadziła mgr Elżbieta Kania - psycholog PPP-3 odbywały się na terenie MOPS-u w dniach 19.05.2015, 26.05.2015 i 1.06.2015 roku. Zgłosiło się na nie sześć Rodzin pozostających pod opieką MOPS-u nie tylko w zakresie pomocy materialnej, ale i pomocy w prowadzeniu domu, pracy z dziećmi i pracy z innymi osobami mającymi wpływ na ich wychowanie.

  Rodziny, które brały udział w warsztatach to rodziny rekonstruowane, niepełne, gdzie głównie dziećmi zajmuje się matka, ale mają one kontakt z rodzicem biologicznym poza miejscem swojego zamieszkania.

  Były też rodziny, które wróciły do kraju po dłuższym pobycie za granicą, a dzieci urodziły się tam i wychowywały do chwili powrotu.

  Zakres warsztatów obejmował rozwijanie umiejętności wychowawczych pracy z dzieckiem z ODD, nadruchliwością i impulsywnością. Problemy w tym zakresie , występowanie zachowań nieakceptowanych społecznie dotyczyło nie tylko terenu szkoły, ale i domu oraz kontaktów pozaszkolnych z rówieśnikami.

  Rodzice otrzymywali po kolejnych zajęciach materiały do opracowania w domu. Za każdym razem wszyscy przynosili wypełnione materiały. Chętnie pracowali w grupie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i nawet bardzo prywatnymi problemami domowymi.

  Dwie rodziny poprosiły o możliwość skorzystania ze stałej opieki i pomocy ze strony Poradni – ustalono dla nich terminy spotkań i konsultacji.

 • Refleksje i materiały - podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2015 r.)

  Kolejna, czwarta ogólnopolska konferencja odbyła się 14 maja 2015 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Liczna obecność specjalistów zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się i co bardzo ważne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

  Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pani Barbara Mirek –Mikuła Kierownik Referatu Jakości i Promocji Edukacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

  W ramach Konferencji lek. med. Pani Joanna Boroń-Zyss, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Psychiatrii Dzieci, wygłosiła wykład pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – tak wiele znaczeń”, w którym podkreśliła bardzo mocno ważność kontekstu w diagnozie zaburzeń i omówiła szeroko specyfikę okresu rozwoju dzieci.

  Kolejny raz gościliśmy Pana Piotra Sobańca pracownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Neuromaster - Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku, jedynego w Polsce certyfikowanego specjalistę neurofeedback. W swoim wystąpieniu przypomniał uczestnikom Konferencji istotę diagnostyki w neuroterapii, czyli niezbędne etapy poprzedzające treningi neurofeedback oraz opowiedział o szansach i zagrożeniach w neuroterapii, a także przekazał refleksje z XVII Międzynarodowej Konferencji w Rzymie.

  Referat Pani dr Barbary Prawdzic-Seńkowskiej, specjalisty neurolog, neurologa dziecięcego w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, dotyczył tematu „Padaczki wieku dziecięcego”. Pani dr omówiła stany napadowe niepadaczkowe u dzieci w różnym wieku, przedstawiła standardy diagnostyki i leczenia. W załączeniu prezentacja (pobierz).

  Wystąpienie Pana dr Marka Kaczmarzyka, biologa, pracownika Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii nosiło tytuł „Konflikt czy symbioza albo dwa mózgi w szkole” i omawiało szczegółowo i bardzo interesująco różnice w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela. W załączeniu prezentacja (pobierz).

  Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy środowiska neuroterapeutów oświatowych i  medycznego, okazało się bardzo udane. Rozstaliśmy się z nadzieją na spotkanie w roku następnym.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

Archiwum aktualności
Jak do nas dojechać Oferta poradni