Aktualności z życia Poradni

 • V Ogólnopolska Konferencja pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III (04.04.2016 r.)

  Dyrekcja Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje V Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III. Konferencja odbędzie się  dnia 12.05.2016 r. (czwartek) , w godz. 8:45-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Pan dr Piotr Sobaniec- specjalista neurofeedback, fizjoterapeuta z Podlaskiego  Centrum Neurofizjologii i Biofeedback z Białegostoku, którego wystąpienia w ubiegłych latach były bardzo dobrze odebrane, będzie miał dwa wykłady o tematyce: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD” oraz „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”.

  Planowane jest także wystąpienie Pana Dariusza Skorupy, Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej - AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne z  Warszawy na temat: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii”. K

  Kolejny gość to Pan mgr Dariusz Tuchowski z BioMedu z Wrocławia, który będzie mówił na temat: „Zastosowanie terapii EEG-BFB w treningach ucznia z wysokim napięciem emocjonalnym, trudnościami w panowaniu nad emocjami, niską samooceną i brakiem odporności na stres”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Prosimy o potwierdzenie udziału i podanie imiennej listy uczestników z danymi placówki  na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 8 kwietnia 2016 r.

 • Wesołych Świąt Wielkanocnych (23.03.2016 r.)

  Radosnych Świąt Wielkanocnych
  wypełnionych spokojem,
  pogodą ducha, wiarą w sens życia
  i nadzieją na lepsze jutro

  życzy
  Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

 • Kraków wspiera dojrzałość szkolną...Rodziców (15.02.2016 r.)

  wsparcie Rodziców w uzyskaniu wiedzy, diagnostyki, dobrych praktyk pozwalających na podjęcie decyzji posłania 6 - latka do szkoły podstawowej

  L.p.Data dyżuru telefonicznegoNazwa Poradni obsługującej infolinięGodziny dyżuru telefonicznegoNumer infoliniiSpecjalizacja osoby dyżurującej
  115-17 lutego 2016Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 115 luty: 15.00-17.00
  17 luty: 15-17
  19 luty: 10-12
  12 430 53 67
  12 660 07 89
  psycholog
  222-26 lutego 2016Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 222 luty: 15.00-17.00
  24 luty: 15 - 17
  26 luty: 10 -12
  12 415 69 68
  660 637 504
  psycholog
  329-04 marca 2016Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 329 luty : 15-17
  2 marca: 15-17
  4 marca: 10-12
  12 266 19 50
  660 637 242
  psycholog
  407-11 marca 2016Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 47 marca: 15-17
  9 marca:15-17
  11 marca: 10-12
  12 644 18 85
  660 637 415
  psycholog
  514-18 marca 2016Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej 14 marca 15-17
  16 marca: 15-17
  18 marca: 10-12
  12 412 15 66
  660 637 360
  psycholog
  621-25 marca 2016Specajlistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacjnymi21 marca: 15-17
  23 marca: 15-17
  25 marca: 10-12
  12 422 43 83
  660 637 312
  psycholog, pedagog
  729 marca - 1 kwietnia 2016Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym30 marca: 15-17
  1 kwietnia 10-12
  12 632 87 73psycholog, pedagog

 • Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku (15.12.2015 r.)

  „Wieczór wigilijny”
  „To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
  pod dachem tkliwej kolędy
  Bóg rodzi się w człowieku."
  Emilia Waśniowska

  Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016 życzymy Wszystkim czasu wypełnionego miłością


  Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
  wraz z Pracownikami

 • IV Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie” (27.11.2015 r.)

  Po raz czwarty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, a tym razem przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jak zawsze pod hasłem:

  "Połączenie sił to początek,
  pozostanie razem to postęp,
  wspólna praca to sukces"

  W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa , a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Dariusz Domajewski -Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 20 listopada 2015 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski.

  Podobnie jak poprzednie, tak i to spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

  Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na IV Forum tematem dot. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”, który w inny sposób niż dotychczas pokazuje możliwość współpracy w tym zakresie szkoły i poradni.

  Zaproszony gość Jarosław Kordziński trener rozwoju osobistego, coach, mediator, tutor, autor, Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu” z Krokowej w pomorskim, przedstawił powyższy temat w aspekcie gwarancji rozwoju szkół i nauczycieli, podkreślając istotę nowego proponowanego modelu, jako wpisującego doskonalenie zawodowe nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej jako organizacji uczącej się. Pobierz prezentację.

  Pani Ewa Pohorecka – dyrektor SPWPPP w Krakowie i Pani Elwira Zadęcka – dyrektor PPP-2 w Krakowie omówiły pilotaż programu: „ Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” , który był realizowany w roku 2015 przez pracowników krakowskich poradni. Podsumowaniem tego programu będzie konferencja 9 grudnia 2015 r. Pobierz prezentację.

  W tym roku po raz pierwszy zaproszenie na Forum zostało wystosowane do instytucji spoza Małopolski tj. Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze Forum była Pani Sabina Furgoł z Pracowni Programów Edukacyjnych i Pani Małgorzata Spendel z  Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Metisu. Koleżanki z Katowic podzieliły się swoimi dobrymi praktykami ze swego długoletniego zawodowego doświadczenia.

  Z kolei Pani Irena Chądzyńska pedagog z PPP – 1 w Krakowie i Pani Małgorzata Piec dyrektor PPP-3 w Krakowie przedstawiły dobre praktyki ww. poradni w temacie: „Kompetencje dyrektora i pracownika poradni niezbędne w procesie wspomagania rozwoju szkół”. Pobierz prezentację.

  Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz przedstawicieli organu prowadzącego tj. Wydziału Edukacji oraz organu nadzorującego pracę merytoryczną poradni tj. Kuratorium Oświaty, w której poruszono niezwykle istotne problemy natury organizacyjnej, kadrowej i merytorycznej dotyczące tematu Forum tj. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”. Wszyscy obecni zgodzili się z tym, że zadanie nie jest wprawdzie nowe, ale sposób jego realizacji miałby być zupełnie inny niż dotychczasowy. Na pewno mógłby stanowić dopełnienie tego co już istnieje.

  Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec poprosiła wszystkich zebranych by zabrali ze sobą, tak jak w ubiegłym roku, trzy pytania do przemyślenia w kontekście wysłuchanych wystąpień:

  1. CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY KONTYNUOWAĆ?
  2. CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ?
  3. CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ?

  Cele spotkania, tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum. Tłem podsumowania były słowa:

  „To nie jest koniec,
  to nawet nie jest początek końca,
  to dopiero koniec początku”
  Winston Churchill

  Opracowała: Małgorzata Piec - dyrektor PPP-3

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (27.11.2015 r.)

  W dniach 16.11-20.11.2015 roku nasza Poradnia wzięła aktywny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

  W ramach zajęć promujących postawę przedsiębiorczą i uczciwość w biznesie udział wzięło ok. 200 uczniów gimnazjów z dzielnicy Podgórze. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczniów i z pewnością stanowiły cenne doświadczenie dla przyszłych przedsiębiorców.

  Zachęcamy do udziału w przyszłym roku oraz do odwiedzania strony internetowej organizatorów przedsięwzięcia: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

 • Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” (05.10.2015 r.)

  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”.

  Projekt skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje zajęcia warsztatowe metodą treningu psychologicznego dla uczniów klas VI w wymiarze dwóch dwugodzinnych spotkań. W części skierowanej do opiekunów dzieci (rodziców i nauczycieli- wychowawców) zorganizowane zostaną dwugodzinne spotkania edukacyjno - informacyjne na terenie szkół, osobno dla nauczycieli i rodziców.

  Celami realizowanego projektu są między innymi:

  • zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
  • zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
  • promowanie alternatywnych do przebywania w sieci, sposobów spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzieży,
  • uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie,
  • poszerzenie świadomości rodziców i nauczycieli na co powinni zwracać uwagę, jak reagować na nadużywanie komputera/Internetu, jak współdziałać między sobą,
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w PPP-3 (02.10.2015 r.)

  Po raz kolejny Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze w ramach OTK 2015.

  Tegoroczny OTK odbywa się w dniach 19-23 października pod hasłem "Poznaj swojego doradcę kariery!"

  Organizujemy spotkania z doradcami zawodowymi PPP-3 w następujących placówkach:

  19.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 164 kl. VI a i kl. VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  20.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum Nr 25 kl. III zajęcia warsztatowe „Podejmuję decyzję”

  21.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI c, VI d zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  22.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 56 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

  23.10.2015 r.
  Szkoła Podstawowa Nr 29 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum nr 22 kl. II zajęcia warsztatowe „Poznaję zawody”.

  Są to zajęcia zamknięte przeznaczone dla młodzieży konkretnej w/w szkoły.

  Zapraszamy wszystkie szkoły Dzielnicy Podgórze do korzystania z naszej oferty i współpracy w zakresie doradztwa zawodowego przez cały rok szkolny.

 • Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (21.09.2015 r.)

  Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych na spotkania w PPP-3 w dniu:
  29.09.2015 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
  i w tym samym dniu o godz. 11:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

  Program spotkania:

  1. Oferta Poradni nr 3 - działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w roku szkolnym 2015/2016.
  2. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie - w kontekście rozporządzenia MEN wchodzącego w życie 1 stycznia 2016 roku.
  3. Pozostałe ważne zmiany w prawie oświatowym.
  4. Szkoła i Poradnia - oczekiwania i możliwości.

 • Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2015/2016 (04.09.2015 r.)

  Witamy w nowym roku szkolnym 2015/2016, w którym jak zawsze będziemy z P.T. Państwem : Rodzicami, Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i innych Placówek, Nauczycielami i Specjalistami oraz z Dziećmi i Młodzieżą całego Podgórza.

  Mamy nadzieję na budowanie relacji między sobą, opartych jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

  Życzymy Wszystkim radosnych i spokojnych chwil w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

 • „Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (08.06.2015 r.)

  Tak jak w ubiegłym roku, również w tym, 22.06.2015 r. odbędzie się spotkanie Zespołu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej poradni ze szkolnymi doradcami zawodowymi szkół gimnazjalnych i liceów dzielnicy Podgórze.

  Celem spotkania będzie:

  1. Przedstawienie oferty szkół – Liceów Ogólnokształcących dzielnicy Podgórze i specyfiki kształcenia w nich, przez zaproszonych doradców zawodowych z liceów.
  2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – „dobre praktyki”.
  3. Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2014/2015 – Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Szkolni Doradcy Zawodowi szkół gimnazjalnych dzielnicy Podgórze – wspólne cele i zadania.

  Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia i wymiany doświadczeń wpisała się już na stałe w harmonogram naszych wspólnych działań i także w tym roku spotkanie będzie bardzo owocne.

 • Im wcześniejsza pomoc rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niedostosowaniem społecznym... (08.06.2015 r.)

  W ramach współ[racy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Filia nr 8 w Krakowie ul. Jerzmanowskiego 37, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie ul. Konfederacka 18, zorganizowała warsztaty dla Rodziców Dzieci z Trudnościami Emocjonalnymi i Adaptacyjnymi.

  Warsztaty, które prowadziła mgr Elżbieta Kania - psycholog PPP-3 odbywały się na terenie MOPS-u w dniach 19.05.2015, 26.05.2015 i 1.06.2015 roku. Zgłosiło się na nie sześć Rodzin pozostających pod opieką MOPS-u nie tylko w zakresie pomocy materialnej, ale i pomocy w prowadzeniu domu, pracy z dziećmi i pracy z innymi osobami mającymi wpływ na ich wychowanie.

  Rodziny, które brały udział w warsztatach to rodziny rekonstruowane, niepełne, gdzie głównie dziećmi zajmuje się matka, ale mają one kontakt z rodzicem biologicznym poza miejscem swojego zamieszkania.

  Były też rodziny, które wróciły do kraju po dłuższym pobycie za granicą, a dzieci urodziły się tam i wychowywały do chwili powrotu.

  Zakres warsztatów obejmował rozwijanie umiejętności wychowawczych pracy z dzieckiem z ODD, nadruchliwością i impulsywnością. Problemy w tym zakresie , występowanie zachowań nieakceptowanych społecznie dotyczyło nie tylko terenu szkoły, ale i domu oraz kontaktów pozaszkolnych z rówieśnikami.

  Rodzice otrzymywali po kolejnych zajęciach materiały do opracowania w domu. Za każdym razem wszyscy przynosili wypełnione materiały. Chętnie pracowali w grupie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i nawet bardzo prywatnymi problemami domowymi.

  Dwie rodziny poprosiły o możliwość skorzystania ze stałej opieki i pomocy ze strony Poradni – ustalono dla nich terminy spotkań i konsultacji.

 • Refleksje i materiały - podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2015 r.)

  Kolejna, czwarta ogólnopolska konferencja odbyła się 14 maja 2015 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Liczna obecność specjalistów zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się i co bardzo ważne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

  Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek - Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pani Barbara Mirek –Mikuła Kierownik Referatu Jakości i Promocji Edukacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

  W ramach Konferencji lek. med. Pani Joanna Boroń-Zyss, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Psychiatrii Dzieci, wygłosiła wykład pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – tak wiele znaczeń”, w którym podkreśliła bardzo mocno ważność kontekstu w diagnozie zaburzeń i omówiła szeroko specyfikę okresu rozwoju dzieci.

  Kolejny raz gościliśmy Pana Piotra Sobańca pracownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Neuromaster - Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku, jedynego w Polsce certyfikowanego specjalistę neurofeedback. W swoim wystąpieniu przypomniał uczestnikom Konferencji istotę diagnostyki w neuroterapii, czyli niezbędne etapy poprzedzające treningi neurofeedback oraz opowiedział o szansach i zagrożeniach w neuroterapii, a także przekazał refleksje z XVII Międzynarodowej Konferencji w Rzymie.

  Referat Pani dr Barbary Prawdzic-Seńkowskiej, specjalisty neurolog, neurologa dziecięcego w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, dotyczył tematu „Padaczki wieku dziecięcego”. Pani dr omówiła stany napadowe niepadaczkowe u dzieci w różnym wieku, przedstawiła standardy diagnostyki i leczenia. W załączeniu prezentacja (pobierz).

  Wystąpienie Pana dr Marka Kaczmarzyka, biologa, pracownika Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii nosiło tytuł „Konflikt czy symbioza albo dwa mózgi w szkole” i omawiało szczegółowo i bardzo interesująco różnice w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela. W załączeniu prezentacja (pobierz).

  Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy środowiska neuroterapeutów oświatowych i  medycznego, okazało się bardzo udane. Rozstaliśmy się z nadzieją na spotkanie w roku następnym.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

Archiwum aktualności
Jak do nas dojechać Oferta poradni