Pomoc psychologiczna

Krakowski Ośrodek Terapii

31-055 Kraków, ul. Helclów 23 a, tel. 12/ 422 18 58, fax.12/426 12 05,
e-mail:poczta@kot.krakow.pl, www.kot.krakow.pl

Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”

Oddziały:

 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Podbrzeziu,
  31-054 Kraków, ul. Podbrzezie 6, tel.12/ 423 02 28, + 48 698 549 596,
  e-mail:psychoterapia@siemacha.org.pl, www.kip@siemacha.org.pl
 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Krakowiaków,
  31-962 Kraków, os. Krakowiaków 2, tel.12/ 644 12 66 (wew.21),+ 48 662 582 289
  e-mail: psychoterapia2@siemacha.org.pl, www.kip2siemacha.org.pl
 • Krakowski Instytut Psychoterapii na Ptaszyckiego,
  Centrum Rozwoju Com-Com Zone, 31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego 6,
  tel. 12/ 682 11 50, fax.12/ 682 11 51, kom. 48 692 960 436,
  e-mail: psychoterapia3@siemacha.org.pl, www.kip3siemacha.org.pl

Poradnie Stowarzyszenia „Dobrej Nadziei”

 • Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  31-135 Kraków, ul. Batorego 5, tel. 12/ 6310480, fax. 12/ 633 35 31, kom.0 606 220 148
  e-mail:nzoz.@sdn.org.pl, www.nzoz.sdn.org.pl
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Poradnia Psychoterapii Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  31-435 Kraków, ul Radomska 36, tel. 12 /418 18 52,kom.0 600 220 380
 • Poradnia Psychoterapii Dla Dzieci i Młodzieży
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
 • Poradnia Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  30-435 Kraków, ul. Stoczniowców 7,
  tel. 12/ 262 92 99, kom.0 602 220 199
 • Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin,
  ul. Basztowa 3, tel.12/ 4310480, 12/6440508, kom.602220131,
  e-mail: opitr@sdn.org.pl
 • Wolontariat Dobrej Nadziei,
  31-131 Kraków, ul.Basztowa 3, tel.012/644 05 08,
  e-mail: wolontariat.sdn.2gmail.com, www.wolontariat@sdn.org.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
  30-542 Kraków, ul. Za Torem 2, tel.12/257 10 32,
  e-mail: wtz@sdn.org.pl, www.wtz.sdn.org.pl

Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków

31-301 Kraków ul. Zamkowa 4/4, tel/fax 12/ 422 55 99,pspp@neostrada.pl, www.pspp.pl

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej i Fundacja Praesterno

Kraków, al. Pokoju 7 pon.-pt. 15.00-17.00, tel. 12/ 294 16 60 lub 0 603 677 655,
www.praesterno.pl/ops/krakow

Fundacja PRO BONO

31-001 Kraków, ul. Grodzka 33/2,
tel.12/ 429 62 70,
e-mail: biuro@probono-krakow.pl,www.probono-krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 8a,
tel. 12/ 421 92 82,
e-mail: oikkrakow@wp.pl, www.oik.krakow.pl

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

www.kctu.pl

 • Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia
  30-552 Kraków, ul. Wielicka 73, tel. 12/ 425 57 47, fax.12/ 290 05 56,
  e-mail:poradnia@kctu.pl:

  • Poradnia dla Osób Uzależnionych
  • Poradnia dla Osób Współuzależnionych
  • Poradnia dla Ofiar Przemocy Domowej
  • Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
  • Oddział Dzienny
 • NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia – Ośrodek
  Psychoterapii DDA, ul. Jerzmanowskiego 40 , tel.12 /359 30 18
  e-mail: filia/@kctu.pl

  • Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA, Młodzi DDA),
  • Poradnia dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradnia dla osób uzależnionych

Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

30-709 Kraków, ul. Stoczniowców 7, tel.: 12/ 262 96 29, fax.: 12/ 262 95 49,
e-mail: mcpilu@wp.pl

NZOZ „Pro-Vita” Kraków-Śródmieście . Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Od Alkoholu

31-056 Kraków, ul. Estery 6, tel.12/ 421 95 67,
e-mail: provita@provita.org.pl, www.provita.org.pl

NZOZ „Pro-Vita” Kraków-Śródmieście. Młodzieżowa Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna

31-134 Kraków, ul. Basztowa 5, 12/ 628 68 10,
e-mail: provita@provita.org.pl, www.provita.org.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień „Formacja”

30-305 Kraków, ul. Różana 3, tel.12 /267-33 06

Poradnia Leczenia Uzależnień – Poradnia metadonowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1,
Tel.12/ 646 83 17, e-mail: rydygier@kki.pl, www.rydygierkrakow.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

31-063 Kraków, ul. św. Katarzyny 3, tel. 12/ 430 61 35,
e-mail: poradnia@monar.krakow.pl, www.poradnia.krakow.pl

Młodzieżowy telefon Zaufania

tel. 1 92 88

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (dawna Izba Wytrzeźwień), / terapia i porady prawne/

31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 12/ 411 41 21, 12/411 94 02,
e-mail: profilaktyka@mcpu.krakow.pl

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym

tel. 12 /411 60 44

AIDS – Regionalna Przychodnia dla zakażonych wirusem HIV

Kraków, ul Śniadeckich 5 , tel. 12/ 421 38 91

Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw i Patologii

Kraków, Pl. Dominikański 3/26, tel. 12/ 429 55 25

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA

31-941 Kraków, os. Kolorowe 21 tel. 12/ 644555, 6803530, 6803531, e-mail: poradnia pema@gmail.com

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 29, tel.12/ 652 45 18,
e-mail:wotuw@babinski.pl; www.uzaleznienia-małopolska.pl/wotuw/

Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD

30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 29, tel. 0 609 424 809, 12/ 25149 24,
e-mail: poradnia@ptadhd.pl, www.poradnia.ptadhd.pl (przeważnie usługi są odpłatne).

Oprac. E. Solarz-Janoska

Przydatne linki