Zespoły


W naszej Poradni wyspecjalizowana kadra czterdziestu psychologów, pedagogów, logopedówdoradców zawodowych pracuje w pięciu zespołach merytorycznych:

  • zespół wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zespół logopedyczny
  • zespół terapii pedagogicznej
  • zespół terapii dzieci, młodzieży i rodzin
  • zespół orientacji i poradnictwa zawodowego
stat4u