Do ściągnięcia

Opinia o uczniu

Wniosek rodziców do PP3
Zaświadczenie lekarskie
Wzór pisma o wydanie skierowania do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
Upoważnienie do reprezentowania rodzica  w sprawach  dziecka
Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Okulista
Zgoda rodziców na badanie na terenie placówki
Zaświadczenie  otolaryngologiczne
stat4u