Aktualności z życia Poradni


 

Życzenia na Boże Narodzenie

„…Ten biały kruchy opłatek

pszenna kruszyna chleba,

a symbol wielkich rzeczy,

symbol pokoju i nieba…”

C.K. Norwid

 

Miłości i czułości na czas Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadziei na dobro w Nowym 2020 Roku

życzą:

Małgorzata Piec – dyrektor PPP 3

Katarzyna Migdał – wicedyrektor PPP 3

wraz z Pracownikami

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2019/2020

Specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przeprowadzają zajęcia ze studentami z
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii
Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod
opieką merytoryczną i metodyczną psychologów, logopedów i doradców zawodowych, uczestnicząc
czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.
Udział w zajęciach umożliwia im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej
działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, zapoznanie ze stosowanymi
metodami diagnozy i terapii oraz całokształtem pracy placówki.
Ponadto gościmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym
nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradni.
Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczy corocznie w
zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3.
Po zakończeniu roku szkolnego otrzymujemy wiele pozytywnych zwrotnych informacji i
podziękowań za współpracę z uczelni.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

       W dniach 18.11 – 24.11.2019 roku odbędzie się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi. Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Więcej informacji na temat idei tego przedsięwzięcia oraz program wydarzeń, które odbędą się w tym roku znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl

Nasza Poradnia od 2010 roku jest Partnerem w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Małopolsce. W tym roku przeprowadzimy warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” w SP 55 oraz XV LO w Krakowie.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019

W dniach 21.10 – 27.10.2019 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Pasja, profesja, powołanie”. Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Pracownicy działu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego przeprowadzą zajęcia warsztatowe z uczniami klas VII w SP 25, SP 56, SP 61, SP 97, SP 124 oraz SP 151.

            Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Wspomaganie szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/19

Rok szkolny 2019/2020 to czas kontynuacji procesowego wspomagania szkół i przedszkoli przez PPP3. Procesowym procesem wspomagania zostało objętych 22 placówki. Nauczyciele przedszkoli i szkół uczestniczą w zorganizowanych na terenie PPP3 sieciach. Jest ich osiem. Należą do nich: sieć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, sieć logopedyczna, „Mediacje i negocjacje jako jeden ze sposobów rozwiązywania problemów w szkole”, „Współpraca z rodzicami”, „ Dbamy o rozwój emocjonalny młodszych dzieci – Przyjaciele Zippiego”, „Uczymy uczniów radzenia sobie z emocjami – Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „ Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej” oraz „ Rozwijanie przedsiębiorczości i innowacyjności uczniów klasy drugiej i trzeciej”-we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom biorącym udział we wspomaganiu rozwoju szkół i przedszkoli gorąco dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Spotkanie w PP3
Nowy rok szkolny 2019/2020

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z pokonywania trudności w pracy oraz wytrwałości.

Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły życzymy, aby Wasza szkolna droga była wspaniałą przygodą a zdobyta wiedza zapewniła Wam udany start w dorosłe życie .

Wszystkim Rodzicom życzymy radości i satysfakcji z edukacyjnych sukcesów Dzieci.

 

Dyrektor Poradni
Mgr Małgorzata Piec
wraz z zespołem

Radosnych Świąt Wielkanocnych
 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych pokoju,

nadziei, miłości i wiary w dobro

życzy

Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

 

 

Szkolenia z zakresu debat oksfordzkich (03.2019)

Uczniowie nudzą się na lekcjach? Nie chcą samodzielnie poszukiwaćrozwiązań?
Nie odrabiają zadań domowych po lekcjach? 
Zorganizuj debatę oksfordzką! Niech wezmą w niej udział i wystąpią przed kolegami.

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 

szkół ponadgimnazjalnych 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 zaprasza

zainteresowanych nauczycieli na szkolenie z zakresu debat oksfordzkich 

Terminy szkoleń: Grupa I – 12.04.2019 r. godz.: 14:00- 18:30                              
                               Grupa II- 07.06.2019 r. godz. 14:00 – 18:30
Forma szkolenia: warsztaty
Miejsce: Kraków, ul. Konfederacka 18, sala 21

Prowadzący: Łukasz Słoniowski zdobywca tytułu Najlepszego Mówcy w konkursie Gazety Wyborczej, trzykrotnie Radny Miasta Krakowa, w latach 2015-2018 przewodniczący Komisji Edukacji, inicjator projektu „Szkoła Debaty”, który już od 16-u lat pozwala krakowskim licealistom doskonalić się w sztuce wystąpień publicznych. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: ppp3krakow@gmail.pl   W zgłoszeniu prosimy
o podanie: imienia i nazwiska, nazwy szkoły, preferowanego terminu szkolenia (grupa
I lub grupa II) numeru kontaktowego

Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona

Debata oksfordzka została wprowadzona jako narzędzie do kształcenia elit na jednym z najlepszych uniwersytetów  na świecie. Od kilkunastu lat stosowana jest w Polsce, zdobywając coraz większą popularność
i dowodząc swojej skuteczności  we wspieraniu rozwoju młodego człowieka. Debata wywołuje większe zaangażowanie uczniów w poznawanie materiału i jego prezentację w czasie lekcji, poprawia poczucie pewności siebie, umiejętności wypowiadania się i radzenia sobie ze stresem. A to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie debat oksfordzkich do nauki w szkole. W czasie warsztatu poznamy historię
i zasady debaty oksfordzkiej, podstawowe sposoby budowy argumentów, proste ćwiczenia, jakie można wykorzystać z uczniami, by wesprzeć ich w walce z tremą i stresem, a na koniec uczestnicy będą mogli sami spróbować swoich sił w debacie.

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (19.12.2018)
Niech w każdym sercu spełni

                            się cud Bożego Narodzenia.”

 

 

Życzymy, aby ten piękny świąteczny czas upływał w atmosferze harmonii, a w Nowym Roku 2019 nie zabrakło pogody ducha
i entuzjazmu w realizacji zamierzeń

Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3

Katarzyna Migdał, wicedyrektor PPP-3

                                    wraz z Pracownikami

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (12.11.2018 )

W dniach 12.11.2018 roku – 16.11.2018 roku nasza Poradnia weźmie udział w wydarzeniu pod nazwą Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W tym roku odwiedzimy uczniów XV LO oraz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. W ramach naszych zajęć przeprowadzimy grę symulacyjną pod nazwą „Chłopska Szkoła Biznesu”.

Gra „Chłopska Szkoła Biznesu” nawiązuje do działalności produkcyjnej i handlowej rzemieślników z tkackiego ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku. Główne zastosowanie gry to praktyczna edukacja na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych graczy. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery (15.10.2018)

Nasza Poradnia weźmie udział w 10. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, która odbywać się będzie od 15 do 21 października pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”. W tym roku odwiedzimy uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 oraz Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie. Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Zaproszenie (09.2018)

 Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół:  Podstawowych /Gimnazjów/Ponadgimnazjalnych

w Krakowie – Podgórzu

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy
ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych
w Państwa Szkołach, na spotkanie w PPP-3, w dniach:

09.10.2018 r. (wtorek) o godz. 8:30 – przedszkola, szkoły podstawowe,
09.10.2018 r. (wtorek) o godz. 10:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

           Program spotkania:

 • Plan współpracy PPP-3 z przedszkolami/szkołami/ placówkami w oparciu
  o obowiązujące przepisy oświatowe.
 • Oferta Poradni nr 3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi
  i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2018/2019 na terenie poradni
  oraz przedszkoli/szkół/placówek.
 • Kompleksowe wspomaganie rozwoju przedszkoli i szkół przez poradnie – sprawozdanie z dotychczasowych działań.
 • Możliwości i oczekiwania ze strony współpracujących instytucji tj. przedszkola, szkoły, placówki i poradni.
„Poznajemy się na nowo” (14.06.2018 r.)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest jednym z członków-założycieli Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które z okazji 10-lecia istnienia zorganizowało spotkanie partnerów.

W dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbył się „Czwartkowy brunch z partnerstwem” pod hasłem „Poznajmy się na nowo”. Uczestnicy spotkania, wśród których były przedstawicielki Poradni Barbara Michalska i Dorota Żarczyńska, prezentowali prace i dorobek swoich placówek dzieląc się przemyśleniami i uwagami dotyczącymi dalszej działalności.

VII Małopolski Dzień Uczenia Się (13.06.2018 r.)
8 czerwca odbył się VII Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: “Rozwijaj się koncertowo”. Jak co roku nasza Poradnia brała udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane zostały warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 56 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia miały ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki i  wzbudzić świadomość, że nauka może i powinna być przyjemnością.
Wesołych Świąt Wielkanocnych (28.03.2018 r.)

Radosnych Świąt Wielkanocnych, które wypełnią nasze serca pokojem, wleją nową nadzieję, ożywią miłość i umocnią wiarę

życzy

Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

Festiwal Zawodów (16.03.2018 r.)
W dniach od 22 do 23 marca 2018 r., w godz. 10:00-16:00 (czwartek, piątek) oraz 24 marca 2018 r. w godz. 10:00-15:00 (sobota) w halach wystawowych przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie po raz szósty odbędą się bezpłatne targi edukacyjne- Festiwal Zawodów. Celem Festiwalu Zawodów jest umożliwienie małopolskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego, zmianami, jakie zachodzą w sferze gospodarki oraz technologiami, które będą stanowić o przyszłości naszego regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.

Podczas tegorocznego Festiwalu Zawodów prezentowana będzie oferta edukacyjna szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych w następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb „mundurowych” oraz szkół zagranicznych – partnerów Województwa Małopolskiego. Na wszystkich stoiskach „na żywo” wystawcy będą prezentować charakter poszczególnych zawodów. Młodzież w indywidualnych rozmowach z doradcami zawodowymi, będzie mogła poznać możliwości na rynku pracy i myśleć o takim wyborze zawodu, który da szansę na podjęcie pracy zgodnie z zainteresowaniami.

Targi prawdopodobnie, jak co roku, odwiedzi kilkanaście tysięcy osób, do czego serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli.

TROS-KA- program pilotażowy (16.03.2018 r.)
W okresie od września 2017 do stycznia 2018 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 uczestniczyła w programie pilotażowym w ramach wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Program realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

W listopadzie 2017 r. zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dotyczące narzędzia TROS-KA, w którym uczestniczyli pracownicy naszej Poradni oraz innych Poradni z okolic Krakowa, przydzieleni na podstawie dobrowolnych zgłoszeń. Szkolenia prowadziła pani Katarzyna Migdał vicedyrektor PPP-3, psycholog-pedagog. Podczas szkolenia pracownicy Poradni mieli okazję zapoznać się z podstawami teoretycznymi narzędzia oraz jego praktycznym zastosowaniem. Drugim celem szkolenia było omówienie problematyki standardów pracy poradni psychologiczno- pedagogicznych. Uczestnicy byli też zobowiązani do wykorzystania narzędzia w ramach swojej pracy w poradniach.

Celem przygotowanego narzędzia było dostarczenie pracownikom poradni, a także nauczycielom i wychowawcom wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy rozwoju kompetencji społeczno- emocjonalnych dzieci w wieku 9- 13 lat. Narzędzie składa się z 5 testów, z czego 4 przeznaczone są do stosowania przez specjalistów w poradniach, jeden adresowany jest do nauczycieli i wychowawców. Testy mają przyjazną dla ucznia obrazkową formę prezentującą różne sytuacje społeczne, które badany poddaje ocenie. Wyniki zostały wystandaryzowane, co zapobiega subiektywnej ocenie wyników przez badającego. 4 skale do badań indywidualnych to: T- radzenie sobie z trudnościami (obejmuje 18 sytuacji diagnostycznych), R- relacje społeczne (również 18 sytuacji), O- obraz siebie (20 sytuacji diagnostycznych), S- sprawczość (20 sytuacji diagnostycznych). Skala KA- Kontrola afektu, przeznaczona do diagnozy w szkole (18 sytuacji diagnostycznych. Narzędzie umożliwia także dokonanie tzw. Oceny 270 stopni, czyli oceny dokonywanej przez rodzica, wychowawcę oraz samego ucznia.

Większość specjalistów pozytywnie oceniło przydatność narzędzia, szczególnie, że procedura badawcza pozwala na wykonanie testu etapami, a także przebadanie ucznia wybranymi skalami, zależnie od zgłaszanego problemu. TROS-KA okazała się użyteczna także dla terapeutów pracujących z dziećmi z problemami społeczno- emocjonalnymi.

„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek” (16.03.2018 r.)
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół prowadzone przez PPP3 odbywa się przy dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu ze strony szkół i przedszkoli

W czerwcu 2017 roku zakończony został proces wspomagania (diagnoza, planowanie działań, realizacja i monitorowanie , podsumowanie) w 22 szkołach. Zdobyta w czasie szkoleń wiedza i umiejętności nauczycieli zostały wykorzystane (zastosowane) w realizacji planu rozwoju placówki. W szkołach podjęto różnorodne działania dotyczące obszarów wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Proces zakończono ewaluacją oraz sporządzeniem sprawozdania.

W sprawozdaniach zamieszczono wiele informacji na temat procesu, jego organizacji, przebiegu i efektów. Wynika z nich, że nauczyciele są zadowoleni z udziału w procesie wspomagania. Podkreślają, że wpłynęło to na podniesienie jakości pracy szkoły. Zwracają również uwagę na wzbogacenie swojego warsztatu pracy, pogłębienie swoich umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. (patrz zakładka „Wspomaganie”).

W marcu 2017 roku przystąpiono do kolejnego cyklu procesu wspomagania. Tym razem przystąpiły 34 placówki, w tym 11 przedszkoli i 23 szkoły.

W okresie od marca do grudnia 2017 r. działało na terenie PPP3 6 sieci (patrz zakładka „Wspomaganie”).

„Od grosika do złotówki” – realizacja projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (16.03.2018 r.)
 • Priorytetowym zadaniem szkoły jest stwarzanie dzieciom odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnego tempa. W związku z tym nauczyciele poszukują ciekawych, atrakcyjnych, a zarazem właściwych metod i form pracy. Niezmiernie ważne jest również zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery i akceptacji ze strony rówieśników. Istotnym elementem jest też współpraca z rodzicami. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów nauczyciele poszukują różnych nowatorskich rozwiązań metodycznych.Jedną z niezmiernie ciekawych propozycji jest projekt Od grosika do złotówki prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której współorganizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z partnerem Union Investment TFI . W bieżącym roku patronatem honorowym jest Ministerstwo Finansów. Projekt adresowany jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.Tematyka koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości. Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Działania podejmowane w ramach programu Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze.Istotnym elementem projektu jest również współpraca z rodzicami. Wdrażanie programu jest podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej dziecka. Zajęcia dydaktyczne angażują rodziców. Rodzice znając założenia i przebieg projektu, pełnią funkcję konsultantów oraz aktywnie włączają się na każdym etapie projektu w pracę swoich dzieci.W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano na terenie PPP- 3 sieć wsparcia 
dla nauczycieli klas I- III, której głównym elementem działań jest realizacja powyższego projektu, m.in. w zakresie:
  • przygotowania nauczycieli do realizacji projektu,
  • wymiany doświadczeń między nauczycielami, dzielenie się ciekawymi propozycjami, rozwiązaniami z zakresu realizacji tematyki współpracy 
i bezpieczeństwa,
  • przekazywania propozycji drogą internetową,
  • opracowania przykładów działań,
  • konsultacji w ostatni piątek miesiąca w PPP-3,
  • ewaluacji działalności w zakresie sieci.
„Szkoła dla rodziców” w PPP-3 (16.03.2018 r.)
W naszej Poradni odbywają się corocznie dwie edycje „Szkoły dla rodziców” po osiem spotkań w każdym półroczu i „Warsztaty dla rodziców” dwie edycje po pięć spotkań w każdym półroczu. Rodzice mogą po spotkaniu korzystać z indywidualnej konsultacji z psychologiem.

W trakcie trwania „Szkoły dla rodziców” uświadamiamy rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej i aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmianę od siebie. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnikami są rodzice, którzy chcą poprawić relacje z dziećmi. W anonimowych ankietach rozdawanych zawsze pod koniec zajęć, rodzice wyrażają zadowolenie z doboru realizowanego materiału, pomocy edukacyjnych, miłej atmosfery i wysokiego poziomu zajęć.

„Szkoła dla rodziców” od lat cieszy ogromnym zainteresowaniem i uznaniem Rodziców. Aktualnie trwają drugie tegoroczne edycje.

„Szkołę dla rodziców” prowadzą mgr Maria Mostowik (psycholog) z mgr Ewą Soczek (psycholog), „Warsztaty dla rodziców” prowadzi mgr Elżbieta Kania (psycholog).

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2017/2018 (16.03.2018 r.)
Corocznie specjaliści w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, przeprowadzają zajęcia ze studentami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

Udział w zajęciach umożliwia im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, zapoznanie ze stosowanymi metodami diagnozy i terapii oraz z całokształtem pracy placówki.

Ponadto gościmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczy corocznie w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3.

Zwykle otrzymujemy wiele pozytywnych zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (20.12.2017 r.)

„… A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…”
Jerzy Liebert

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrych chwil w Nowym Roku 2018
życzy  Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
wraz z Pracownikami

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (02.11.2017 r.)

W Małopolsce zbliża się 7 edycja przedsięwzięcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowana pod hasłem „Korale, Górale i Biznes”, która w tym roku przypada w dniach: 13-19.11.17r.

ŚTP to ogólnoświatowa inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycie przedsiębiorczym wśród ludzi młodych. W tegorocznej akcji nasza Poradnia obejmie działaniem uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie i uczniów Gimnazjum Nr 51 w Krakowie, którzy wezmą udział w warsztatach przedsiębiorczości przeprowadzanych przez doradców zawodowych: Macieja NatankaDanutę Nowak z wykorzystaniem gry symulacyjnej “Chłopska Szkoła Biznesu”.

Szczegółowy program oraz informacje na temat przebiegu wydarzeń innych instytucji biorących udział w tym przedsięwzięciu są dostępne na stronach internetowych:
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl
Facebook – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2017 r. (11.10.2017 r.)
W dniach 16.10. – 22.10.2017 roku odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i kompetencje”. Jak co roku nasza Poradnia weźmie aktywny udział w tym wydarzeniu w formie warsztatów pod nazwą: „Planeta Rozwoju Osobistego”. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum i będą miały na celu poznawanie oraz ciągłe doskonalenie własnych predyspozycji i kompetencji, ważnych w wyborze przyszłej drogi kształcenia oraz zawodu. Warsztatami zostaną objęci uczniowie: SP 30, SP 56, SP 111 oraz Gimnazjum 34 w Krakowie.
Spotkania z Pedagogami szkół Dzielnicy Podgórze (11.10.2017 r.)
W dniu 09.10.2017 r. w naszej Poradni odbyły się spotkania dyrekcji z pedagogami szkół Podgórza współpracujących z Poradnią. Dyskutowano o zmianach w przepisach prawa oświatowego. Dyrekcja przedstawiła ofertę pracy Poradni w roku szkolnym 2017/2018 i omówiła zasady współpracy w bieżącym roku szkolnym. Jak co roku było to miłe i owocne spotkanie współdziałających ze sobą instytucji.
Warsztaty wg modelu Fryburskiego (08.09.2017 r.)
Zapraszamy chętnych nauczycieli na warsztaty rozwoju zawodowego (według Modelu Fryburskiego „Budzącej się Szkoły”.

Czy zauważacie Państwo w Waszej Szkole problemy z motywacją uczniów do nauki, niegrzeczne, a czasem wręcz agresywne zachowania? Czy skierowanie uwagi uczniów na temat lekcji zabiera Wam coraz więcej czasu i energii? Czy czujecie Państwo, że często brak Wam sił, że praca Was wyczerpuje, nie sprawia już radości? Coraz częściej zastanawiacie się, czy to już może wypalenie zawodowe?

Z takimi problemami boryka się wielu nauczycieli, jednak przyznanie się do problemów nie jest łatwe i co najgorsze, wcale nie oznacza, że nauczyciel dostanie pomoc.

Próbując temu zaradzić, proponujemy Państwu udział w nauczycielskiej grupie coachingowej. Podczas 10 spotkań w grupie 10 – 12 osób nawzajem uczymy się, jak tworzyć dobre relacje, jak panować nad klasą, rozwiązywać konflikty i jak podchodzić do uczniów, którzy stwarzają na lekcjach problemy.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w poniedziałki o godz. 17.00, po zebraniu grupy chętnych.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3, tel. 12/266-19-50.

Oferta pracy poradni (08.09.2017 r.)
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 44 numerem Biuletynu „Trójka”, zawierającym ofertę pracy poradni na bieżący rok szkolny. W nim także kolejne artykuły dotyczące mediów i dzieci oraz młodzieży z nich korzystających.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018 (08.09.2017 r.)
Obecny rok szkolny jest pierwszym rokiem realizacji reformy oświaty, zmieniającej system edukacyjny w Polsce.

Życzymy Dyrektorom i Nauczycielom Dzielnicy Podgórze, Rodzicom oraz Dzieciom i Młodzieży, radosnych i spokojnych chwil w roku nowych wyzwań i szans. Współpraca z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym będzie nadal kontynuowana w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek.

Małgorzata Piec
Dyrektor Poradni wraz z Zespołem

Wesołych Świąt Wielkanocnych (12.04.2017 r.)

Radosnych, spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją, miłością
i zadumą nad sensem życia oraz radosnych spotkań
w rodzinnym gronie

życzy
Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń (20.03.2017 r.)
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez Poradnie (27.01.2017 r.)
Od lutego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 zamierza kontynuować działania w zakresie wspomagania i objąć wsparciem kolejne placówki.

W związku z tym Dyrektor Poradni nr 3 planuje spotkanie Dyrektorów Przedszkoli i Szkół Dzielnicy Podgórze związane z realizacją przez poradnie publiczne tego zadania, które wynika z § 10 ust. 1 i 2, Rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Spotkanie odbędzie się w PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie: 9:00 – dla Dyrektorów Przedszkoli, o godz. 10:30 – dla Dyrektorów Szkół.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia (23.12.2016 r.)

„…Chwała na wysokości…
…a na ziemi
pokój ludziom dobrej woli…”
św. Jan Paweł II

Spokojnych, wypełnionych miłością,
Świąt Bożego Narodzenia oraz radości w Nowy Rok 2017
życzy

Małgorzata Piec, dyrektor PPP-3
wraz z Pracownikami

V Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Współczesny nastolatek i jego problemy” (08.12.2016 r.)
Po raz piąty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa, a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Bożena Walczak Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 24 listopada 2016 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski. Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na V Forum tematem „Współczesny nastolatek i jego problemy”.

Pani Małgorzata Starostka – Rudy, psycholog PPP-1 w Krakowie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i podzieliła się ciekawymi przykładami opisów klas  ze swej praktyki na terenie szkoły, podkreślając m.in. znaczący wpływ silnych jednostek na klasę w temacie „Jak rozumieć dynamikę relacji nauczyciel – uczeń w środowisku szkolnym”.

Z kolei Pani Jolanta Gajęcka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie w wystąpieniu „Edukacja włączająca dla uczniów z Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej” przedstawiła doświadczenia w pracy nauczycieli ze szkoły ogólnodostępnej z dziećmi z ww. placówki posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Pani Krystyna Rostocka psycholog z  Gimnazjum nr 21 im. Boya – Żeleńskiego w Krakowie podzieliła się swoimi refleksjami z codziennego kontaktu z tymi uczniami, którzy chodzą do szkoły, ale często się jej boją. Był to temat: „Koło ratunkowe dla nastolatka z problemem”.

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Krakowie Pani Anna Przetocka wystąpiła z tematem: „Dostosowani w działaniu – rola kapitału społecznego do kształtowania kompetencji społecznych i odporności psychicznej młodzieży z trudnościami”. Podkreśliła wagę znalezienia klucza do każdego ucznia zagrożonego niedostosowaniem, który przez działanie dla innych i pracy nad sobą nabywa ww. kompetencji i umiejętności.

Z kolei Pani Elżbieta Kania, psycholog PPP-3 w Krakowie opowiedziała o tym, jak „Biblioteka Popularnonaukowa i Młodzieżowy Dom Kultury mogą być miejscem spotkań rodziców nastolatków z psychologiem”.

Pan Mariusz Ślosarczyk – psychiatra, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w wykładzie „Czy psychoterapia powinna wychowywać ?” mówił o aspektach klinicznych psychoterapii w kontekście aktywności psychoterapeuty upodabniającego się do stylu wychowawcy.

Magdalena Pozarzycka, psycholog – terapeuta, Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ wygłosiła interesujący wykład z obrazami pt. „Nastolatek a kryzys małżeński jego rodziców”, a Pani Anna Bogusz – Corkill, psycholog i wychowawca z  Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ oraz z  Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie zaprezentowała interesujące „Różne formy  pracy grupowej o charakterze terapeutycznym w oddziale młodzieżowym kliniki psychiatrii oraz szkole przyklinicznej”.

W trakcie wystąpień znalazła potwierdzenie postawiona na wstępie teza, że współczesny nastolatek potrzebuje opiekuńczych rodziców, wspierających nauczycieli i akceptujących rówieśników.

Dziękując za liczną obecność na corocznych spotkaniach Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec podkreśliła wagę spotkań grona specjalistów z poradni i zachęciła do przemyślenia na przyszły rok propozycji zorganizowania VI już Forum, ale tym razem w terenie.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (07.11.2016 r.)
Setki, państw, tysiące partnerów, miliony uczestników włączy się w dziewiątą edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadającą w bieżącym roku w dniach: 14-20 listopada. Hasłem przewodnim jest: „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”. Oferta tego przedsięwzięcia zawierać będzie niezwykle bogaty wachlarz działań w naszym kraju. O tych wydarzeniach można dowiedzieć się z portalu: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

W tym roku doradcy zawodowi naszej Poradni zaproszą do uczestnictwa w grze „Chłopska Szkoła Biznesu” uczniów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 56, Gimnazjum Nr 81 oraz Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Uczniowie biorąc udział w grze doświadczą w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.

Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego województwa, dniach i instytucjach biorących udział w tej akcji można znaleźć na regionalnym portalu www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery (07.10.2016 r.)
W dniach 17.10.2016 – 21.10.2016 roku odbędzie się 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Ogólnopolski Tydzień Kariery to cykl imprez mający na celu szerokie promowanie i wzmacnianie świadomości w obszarze poradnictwa całożyciowego. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia to: „Bądź autorem swojej kariery”. Tradycyjnie nasza Poradnia weźmie udział w tym wydarzeniu. Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego PPP-3 zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze.
Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (07.10.2016 r.)
W dniu 7 października 2016 r. w naszej Poradni odbyły się spotkania dyrekcji z przedstawicielami szkół dzielnicy Podgórze, pełniącymi funkcję Pedagogów Szkolnych. Przedstawiono plan współpracy poradni ze szkołami w oparciu o aktualne przepisy oświatowe oraz ofertę PPP-3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2016/2017 na terenie poradni i współpracujących szkół.

Przekazano sprawozdanie z dotychczasowej działalności kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie i dalsze plany w zakresie ww. tematu. Przedyskutowano oczekiwania i możliwości ze strony obu współpracujących instytucji tj. szkoły i poradni we współpracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Wzorem lat ubiegłych ustalono potrzebę cyklicznych spotkań tzw. grup wsparcia dla pedagogów szkolnych na terenie PPP-3.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017 (11.09.2016 r.)
Życzymy Wszystkim: Rodzicom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom i Specjalistom oraz Dzieciom i Młodzieży całego Podgórza radosnych i spokojnych chwil w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Mamy nadzieję na współpracę z Państwem i niesienie pomocy i wsparcia potrzebującym, opartego jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

Dyrekcja i Zespół Pracowników PPP-3

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2015/2016 (30.06.2016 r.)
Tak jak w każdym roku akademickim, tak i również w tym, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, objęli opieką studentów psychologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Krakowskiej. Studenci odbywają indywidualne praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną naszych specjalistów, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

Udział w zajęciach umożliwiał im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki, stosowanymi metodami diagnozy i terapii i zapoznanie z całokształtem pracy placówki.

Ponadto gościliśmy kilkanaście grup studentów z w/w uczelni na spotkaniach przybliżających przyszłym nauczycielom i pedagogom specyfikę pracy poradnianej.

Grupa studentów z Doradztwa Zawodowego Politechniki Krakowskiej uczestniczyła już kolejny rok w zajęciach prowadzonych przez Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej placówki.

Otrzymaliśmy wiele zwrotnych informacji i podziękowań za współpracę z uczelniami.

Rekomendacja dla PPP-3 (30.06.2016 r.)
Pani mgr Daniela Zachwieja psycholog-logopeda naszej Poradni współpracuje z  Fundacją Frogos specjalizującą się m. in. w organizowaniu pomocy dla osób jąkających się, w tym turnusów terapeutycznych, grup samopomocowych. Fundacja Frogos rekomenduje PPP3 jako miejsce w którym można uzyskać profesjonalną pomoc.
VI Małopolski Dzień Uczenia Się (30.05.2016 r.)
8 czerwca odbędzie się VI Małopolski Dzień Uczenia Się, którego motywem przewodnim jest: #InternetowaAkademiaUmiejętności.

Jak co roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu. Zrealizowane będą warsztaty dla klasy IV Szkoły Podstawowej nr 124 pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia mają za zadanie ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki (w tym z wykorzystaniem źródeł internetowych oraz Technologii Informacyjnej).

Celem nadrzędnym, jaki przyświeca warsztatom jest wzbudzenie świadomości, iż nauka może i powinna być przyjemnością, a każdy uczeń ma możliwość dowolnego dobierania najbardziej odpowiadających mu metod przyswajania wiedzy. Kluczem do sukcesu jest świadomość, iż dzięki nauce można przede wszystkim wzbogacać samego siebie i że jest ona jedną z tajemnic wartościowego życia.

Podsumowanie i refleksje po V Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2016 r.)
„Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca”, William Edwards Deming

Kolejna, piąta ogólnopolska konferencja Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback odbyła się 12 maja 2016 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Liczna obecność specjalistów (140) zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się. Co niezwykle istotne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pan Dariusz Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

W ramach Konferencji wystąpił dr n.med. Pan Piotr Sobaniec, jedyny w Polsce certyfikowany specjalista neurofeedback z  Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku. Pan doktor jest naszym gościem z uwagi na cenione przez zebranych kompetencje i wiedzę , którymi dzieli się z zainteresowanymi w sposób ciekawy i pozwalający na czerpanie z Jego doświadczenia. Temat wystąpienia to: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD. Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”. Po wystąpieniu było wiele pytań do gościa. Możliwość udzielenia odpowiedzi, na co pozwalał czas zaplanowany na dyskusję, spotkała się z dużym zadowoleniem zebranych.

Prezentacja Pana Dariusza Skorupy – Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 – Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z  Akademii Biofeedbac EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego z Warszawy, dotyczyła tematu: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii ” także wywołała żywe zainteresowanie uczestników.

Wystąpienie Pana Dariusza Tuchowskiego mgr psychologii, neuroterapeuty, pracownika „Biomedu – Neurotechnologie w diagnostyce i terapii” – z Wrocławia, pn. „Warsztat neuroterapeuty, czyli jak wykorzystać założenia teorii uczenia się, testy, dostępne materiały multimedialne do skutecznego planowania neurofeedbacku.” zostało również przyjęte z dużą uwagą.

Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy neuroterapeutów zajmujących się tym rodzajem terapii w dwóch środowiskach; oświatowym i  medycznym, okazało się bardzo udane. Rozstawaliśmy się z przekonaniem, że z uwagi na ogromną wartość merytoryczną, i nie mniejszą koleżeńską, powinniśmy kontynuować nasze coroczne spotkania, co dyrektor PPP-3 solennie obiecała.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

Wspomaganie szkół i przedszkoli w procesie rozwoju przez PPP-3 (20.05.2016 r.)
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie odbyły się spotkania Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Podgórza w celu omówienia procedur nowego zadania poradni – wspomagania szkół i przedszkoli. Przebiegały one w atmosferze konstruktywnych dyskusji nad organizacją i realizacją tego zadania. Ustalono, iż wszelkie informacje dotyczące wspomagania będą na bieżąco umieszczane w zakładce Wspomaganie.
V Ogólnopolska Konferencja pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III (04.04.2016 r.)
Dyrekcja Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje V Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak piękny jest twój mózg” część III. Konferencja odbędzie się  dnia 12.05.2016 r. (czwartek) , w godz. 8:45-15:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Pan dr Piotr Sobaniec- specjalista neurofeedback, fizjoterapeuta z Podlaskiego  Centrum Neurofizjologii i Biofeedback z Białegostoku, którego wystąpienia w ubiegłych latach były bardzo dobrze odebrane, będzie miał dwa wykłady o tematyce: „Diagnostyka neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD” oraz „Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”.

Planowane jest także wystąpienie Pana Dariusza Skorupy, Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 – Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej – AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne z  Warszawy na temat: „Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. Kontrolowanie przebiegu terapii”. K

Kolejny gość to Pan mgr Dariusz Tuchowski z BioMedu z Wrocławia, który będzie mówił na temat: „Zastosowanie terapii EEG-BFB w treningach ucznia z wysokim napięciem emocjonalnym, trudnościami w panowaniu nad emocjami, niską samooceną i brakiem odporności na stres”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału i podanie imiennej listy uczestników z danymi placówki  na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 8 kwietnia 2016 r.

stat4u