Archiwum – Aktualności z życia Poradni


Wesołych Świąt Wielkanocnych (23.03.2016)
Wesołych Świąt Wielkanocnych (23.03.2016 r.)

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych spokojem,
pogodą ducha, wiarą w sens życia
i nadzieją na lepsze jutro

życzy
Małgorzata Piec z Zespołem Pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

V Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie” (27.11.2015 r.)
IV Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie” (27.11.2015 r.)

Po raz czwarty z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, a tym razem przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych jak zawsze pod hasłem:

“Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”

W tym roku otrzymaliśmy Partnerstwo Miasta Krakowa , a Forum objęli patronatem: Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Dariusz Domajewski -Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek – Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Forum odbyło się w reprezentacyjnej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 20 listopada 2015 roku, a wzięło w nim udział 130-tu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski.

Podobnie jak poprzednie, tak i to spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zaproszeni goście podkreślili wagę i celowość takich systematycznych, poradnianych spotkań, szczególnie w związku z prezentowanym na IV Forum tematem dot. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”, który w inny sposób niż dotychczas pokazuje możliwość współpracy w tym zakresie szkoły i poradni.

Zaproszony gość Jarosław Kordziński trener rozwoju osobistego, coach, mediator, tutor, autor, Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu” z Krokowej w pomorskim, przedstawił powyższy temat w aspekcie gwarancji rozwoju szkół i nauczycieli, podkreślając istotę nowego proponowanego modelu, jako wpisującego doskonalenie zawodowe nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły traktowanej jako organizacji uczącej się. Pobierz prezentację.

Pani Ewa Pohorecka – dyrektor SPWPPP w Krakowie i Pani Elwira Zadęcka – dyrektor PPP-2 w Krakowie omówiły pilotaż programu: „ Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” , który był realizowany w roku 2015 przez pracowników krakowskich poradni. Podsumowaniem tego programu będzie konferencja 9 grudnia 2015 r. Pobierz prezentację.

W tym roku po raz pierwszy zaproszenie na Forum zostało wystosowane do instytucji spoza Małopolski tj. Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Gośćmi, którzy zaszczycili swoją obecnością nasze Forum była Pani Sabina Furgoł z Pracowni Programów Edukacyjnych i Pani Małgorzata Spendel z  Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Metisu. Koleżanki z Katowic podzieliły się swoimi dobrymi praktykami ze swego długoletniego zawodowego doświadczenia.

Z kolei Pani Irena Chądzyńska pedagog z PPP – 1 w Krakowie i Pani Małgorzata Piec dyrektor PPP-3 w Krakowie przedstawiły dobre praktyki ww. poradni w temacie: „Kompetencje dyrektora i pracownika poradni niezbędne w procesie wspomagania rozwoju szkół”. Pobierz prezentację.

Na zakończenie Forum odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów oraz przedstawicieli organu prowadzącego tj. Wydziału Edukacji oraz organu nadzorującego pracę merytoryczną poradni tj. Kuratorium Oświaty, w której poruszono niezwykle istotne problemy natury organizacyjnej, kadrowej i merytorycznej dotyczące tematu Forum tj. „Kompleksowego wspomagania rozwoju szkół przez poradnie”. Wszyscy obecni zgodzili się z tym, że zadanie nie jest wprawdzie nowe, ale sposób jego realizacji miałby być zupełnie inny niż dotychczasowy. Na pewno mógłby stanowić dopełnienie tego co już istnieje.

Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu Dyrektor PPP-3 Pani Małgorzata Piec poprosiła wszystkich zebranych by zabrali ze sobą, tak jak w ubiegłym roku, trzy pytania do przemyślenia w kontekście wysłuchanych wystąpień:

 1. CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY KONTYNUOWAĆ?
 2. CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ?
 3. CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ?

Cele spotkania, tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum. Tłem podsumowania były słowa:

„To nie jest koniec,
to nawet nie jest początek końca,
to dopiero koniec początku”
Winston Churchill

Opracowała: Małgorzata Piec – dyrektor PPP-3

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (27.11.2015 r.)
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (27.11.2015 r.)

W dniach 16.11-20.11.2015 roku nasza Poradnia wzięła aktywny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

W ramach zajęć promujących postawę przedsiębiorczą i uczciwość w biznesie udział wzięło ok. 200 uczniów gimnazjów z dzielnicy Podgórze. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem wśród uczniów i z pewnością stanowiły cenne doświadczenie dla przyszłych przedsiębiorców.

Zachęcamy do udziału w przyszłym roku oraz do odwiedzania strony internetowej organizatorów przedsięwzięcia: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” (05.10.2015 r.)
Projekt profilaktyczny pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera” (05.10.2015 r.)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Terapeutów Uzależnień realizuje projekt profilaktyczny współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będącym w dyspozycji Ministra Zdrowia pt. „Wróg czy przyjaciel?- bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera”.

Projekt skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje zajęcia warsztatowe metodą treningu psychologicznego dla uczniów klas VI w wymiarze dwóch dwugodzinnych spotkań. W części skierowanej do opiekunów dzieci (rodziców i nauczycieli- wychowawców) zorganizowane zostaną dwugodzinne spotkania edukacyjno – informacyjne na terenie szkół, osobno dla nauczycieli i rodziców.

Celami realizowanego projektu są między innymi:

 • zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera i urządzeń przenośnych, co może prowadzić do uzależnienia;
 • zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań w kierunku racjonalnego i bezpiecznego korzystania z sieci;
 • promowanie alternatywnych do przebywania w sieci, sposobów spędzania wolnego czasu, przez dzieci i młodzieży,
 • uczenie młodych ludzi zasad bezpiecznego bycia w Internecie,
 • poszerzenie świadomości rodziców i nauczycieli na co powinni zwracać uwagę, jak reagować na nadużywanie komputera/Internetu, jak współdziałać między sobą,
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w PPP-3 (02.10.2015 r.)
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015 w PPP-3 (02.10.2015 r.)

Po raz kolejny Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze w ramach OTK 2015.

Tegoroczny OTK odbywa się w dniach 19-23 października pod hasłem “Poznaj swojego doradcę kariery!”

Organizujemy spotkania z doradcami zawodowymi PPP-3 w następujących placówkach:

19.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 164 kl. VI a i kl. VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

20.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum Nr 25 kl. III zajęcia warsztatowe „Podejmuję decyzję”

21.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 27 kl. VI c, VI d zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

22.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 56 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”.

23.10.2015 r.
Szkoła Podstawowa Nr 29 kl. VI a, VI b zajęcia warsztatowe pt. „Już dziś zaplanuj swoją przyszłość – poznaj swojego doradcę kariery”. Gimnazjum nr 22 kl. II zajęcia warsztatowe „Poznaję zawody”.

Są to zajęcia zamknięte przeznaczone dla młodzieży konkretnej w/w szkoły.

Zapraszamy wszystkie szkoły Dzielnicy Podgórze do korzystania z naszej oferty i współpracy w zakresie doradztwa zawodowego przez cały rok szkolny.

Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (21.09.2015 r.)
Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (21.09.2015 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych na spotkania w PPP-3 w dniu:
29.09.2015 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
i w tym samym dniu o godz. 11:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Program spotkania:

 1. Oferta Poradni nr 3 – działania diagnostyczne i postdiagnostyczne w roku szkolnym 2015/2016.
 2. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół przez poradnie – w kontekście rozporządzenia MEN wchodzącego w życie 1 stycznia 2016 roku.
 3. Pozostałe ważne zmiany w prawie oświatowym.
 4. Szkoła i Poradnia – oczekiwania i możliwości.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2015/2016 (04.09.2015 r.)
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2015/2016 (04.09.2015 r.)

Witamy w nowym roku szkolnym 2015/2016, w którym jak zawsze będziemy z P.T. Państwem : Rodzicami, Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i innych Placówek, Nauczycielami i Specjalistami oraz z Dziećmi i Młodzieżą całego Podgórza.

Mamy nadzieję na budowanie relacji między sobą, opartych jak dotąd, na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Będziemy korzystać z dotychczasowych dobrych doświadczeń, aby pomagać wspólnie dzieciom i młodzieży.

Życzymy Wszystkim radosnych i spokojnych chwil w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

„Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (08.06.2015 r.)
„Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (08.06.2015 r.)

Tak jak w ubiegłym roku, również w tym, 22.06.2015 r. odbędzie się spotkanie Zespołu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej poradni ze szkolnymi doradcami zawodowymi szkół gimnazjalnych i liceów dzielnicy Podgórze.

Celem spotkania będzie:

 1. Przedstawienie oferty szkół – Liceów Ogólnokształcących dzielnicy Podgórze i specyfiki kształcenia w nich, przez zaproszonych doradców zawodowych z liceów.
 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – „dobre praktyki”.
 3. Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2014/2015 – Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego oraz Szkolni Doradcy Zawodowi szkół gimnazjalnych dzielnicy Podgórze – wspólne cele i zadania.

Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia i wymiany doświadczeń wpisała się już na stałe w harmonogram naszych wspólnych działań i także w tym roku spotkanie będzie bardzo owocne.

Im wcześniejsza pomoc rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niedostosowaniem społecznym... (08.06.2015 r.)
Im wcześniejsza pomoc rodzinie, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia niedostosowaniem społecznym… (08.06.2015 r.)

W ramach współ[racy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Filia nr 8 w Krakowie ul. Jerzmanowskiego 37, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie ul. Konfederacka 18, zorganizowała warsztaty dla Rodziców Dzieci z Trudnościami Emocjonalnymi i Adaptacyjnymi.

Warsztaty, które prowadziła mgr Elżbieta Kania – psycholog PPP-3 odbywały się na terenie MOPS-u w dniach 19.05.2015, 26.05.2015 i 1.06.2015 roku. Zgłosiło się na nie sześć Rodzin pozostających pod opieką MOPS-u nie tylko w zakresie pomocy materialnej, ale i pomocy w prowadzeniu domu, pracy z dziećmi i pracy z innymi osobami mającymi wpływ na ich wychowanie.

Rodziny, które brały udział w warsztatach to rodziny rekonstruowane, niepełne, gdzie głównie dziećmi zajmuje się matka, ale mają one kontakt z rodzicem biologicznym poza miejscem swojego zamieszkania.

Były też rodziny, które wróciły do kraju po dłuższym pobycie za granicą, a dzieci urodziły się tam i wychowywały do chwili powrotu.

Zakres warsztatów obejmował rozwijanie umiejętności wychowawczych pracy z dzieckiem z ODD, nadruchliwością i impulsywnością. Problemy w tym zakresie , występowanie zachowań nieakceptowanych społecznie dotyczyło nie tylko terenu szkoły, ale i domu oraz kontaktów pozaszkolnych z rówieśnikami.

Rodzice otrzymywali po kolejnych zajęciach materiały do opracowania w domu. Za każdym razem wszyscy przynosili wypełnione materiały. Chętnie pracowali w grupie, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i nawet bardzo prywatnymi problemami domowymi.

Dwie rodziny poprosiły o możliwość skorzystania ze stałej opieki i pomocy ze strony Poradni – ustalono dla nich terminy spotkań i konsultacji

Refleksje i materiały - podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2015 r.)
Refleksje i materiały – podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (20.05.2015 r.)

Kolejna, czwarta ogólnopolska konferencja odbyła się 14 maja 2015 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. Liczna obecność specjalistów zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się i co bardzo ważne, we współpracy ze środowiskiem medycznym.

Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Katarzyna Cięciak – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek – Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pani Barbara Mirek –Mikuła Kierownik Referatu Jakości i Promocji Edukacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach Konferencji lek. med. Pani Joanna Boroń-Zyss, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Psychiatrii Dzieci, wygłosiła wykład pt. „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – tak wiele znaczeń”, w którym podkreśliła bardzo mocno ważność kontekstu w diagnozie zaburzeń i omówiła szeroko specyfikę okresu rozwoju dzieci.

Kolejny raz gościliśmy Pana Piotra Sobańca pracownika Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Neuromaster – Podlaskiego Centrum Neurofizjologii i Biofeedback w Białymstoku, jedynego w Polsce certyfikowanego specjalistę neurofeedback. W swoim wystąpieniu przypomniał uczestnikom Konferencji istotę diagnostyki w neuroterapii, czyli niezbędne etapy poprzedzające treningi neurofeedback oraz opowiedział o szansach i zagrożeniach w neuroterapii, a także przekazał refleksje z XVII Międzynarodowej Konferencji w Rzymie.

Referat Pani dr Barbary Prawdzic-Seńkowskiej, specjalisty neurolog, neurologa dziecięcego w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, dotyczył tematu „Padaczki wieku dziecięcego”. Pani dr omówiła stany napadowe niepadaczkowe u dzieci w różnym wieku, przedstawiła standardy diagnostyki i leczenia. W załączeniu prezentacja (pobierz).

Wystąpienie Pana dr Marka Kaczmarzyka, biologa, pracownika Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii nosiło tytuł „Konflikt czy symbioza albo dwa mózgi w szkole” i omawiało szczegółowo i bardzo interesująco różnice w działaniu mózgów ucznia i nauczyciela. W załączeniu prezentacja (pobierz).

Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy środowiska neuroterapeutów oświatowych i  medycznego, okazało się bardzo udane. Rozstaliśmy się z nadzieją na spotkanie w roku następnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

„Zobacz jaki piękny jest twój mózg” cz.II – IV Ogólnopolska Konferencja Neuroterapeutów Oświatowych BFB (30.04.2015 r.)
„Zobacz jaki piękny jest twój mózg” cz.II – IV Ogólnopolska Konferencja Neuroterapeutów Oświatowych BFB (30.04.2015 r.)

14 maja 2015 r. organizujemy IV Ogólnopolską Konferencję Neuroterapeutów Oświatowych BFB, która corocznie zapewnia możliwość kontaktów neuroterapeutów oświatowych BFB z całej Polski i wymiany doświadczeń oraz wysłuchania ciekawych wykładów specjalistów ze świata medycznego.

Zawsze po spotkaniach goście potwierdzają, że takie konferencje nie tylko warto, ale trzeba organizować, aby uczyć się od najlepszych i od siebie nawzajem. Mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Patronat nad Konferencją w tym roku objęli Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i  Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty.

Festiwal Zawodów (30.03.2015 r.)

Festiwal Zawodów (30.03.2015 r.)

W Krakowie już po raz trzeci, w dniach od 20 do 22 marca 2015 r., odbył się Festiwal Zawodów. Młodzi ludzie, głównie gimnazjaliści i licealiści, tłumnie odwiedzili halę Targów Edukacyjnych. Podczas trwania Targów placówki szkolne zgrupowane w siedmiu branżach; informatyczno-elektronicznej, społeczno-medycznej, budowlanej, turystyczno-gastronomicznej, rolno przetwórczej, mechaniczno-mechatronicznej oraz usługowej, prezentowały w sposób praktyczny poszczególne zawody. Wszystkie stoiska przez trzy dni przeżywały prawdziwe oblężenie, Targi odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. Młodzież w indywidualnych rozmowach z doradcami zawodowymi, mogła poznać możliwości na rynku pracy i myśleć o takim wyborze zawodu, który da szansę na podjęcie pracy zgodnie z zainteresowaniami.

Dojrzałość szkolna (13.02.2015 r.)
Dojrzałość szkolna (13.02.2015 r.)

W Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych miasta Krakowa, w tym w naszej, diagnozujemy dzieci przedszkolne, które powinny w roku szkolnym 2015/2016 rozpocząć naukę w szkole w wieku 6-ciu lat. Jednocześnie kierujemy do rodziców w trakcie spotkań w szkołach i przedszkolach wystąpienia przybliżające problematykę gotowości dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Poniżej zamieszczamy artykuł „Dojrzałość szkolna”, który ukazał się w marcowym biuletynie „Trójka” w 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych w PPP-3 (23.01.2015 r.)

Spotkanie grupy wsparcia pedagogów szkolnych w PPP-3 (23.01.2015 r.)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w dniu 30.01.2015 r. (piątek) o godz.9:00 odbędzie się kolejne spotkanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych z placówek naszej dzielnicy. Serdecznie zapraszamy, jednocześnie informując, że w ustalonym wcześniej terminie (28.01.2015 r.) nie może się ono odbyć z powodów organizacyjnych.Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku (23.12.2014 r.)

„Czy media szkodzą naszym dzieciom?” – Debata Edukacyjna - (10.12.2014 r.)

„Czy media szkodzą naszym dzieciom?” – Debata Edukacyjna – (10.12.2014 r.)

W dniu 4.XII.2014 r. odbyła się w Krakowie III Debata Edukacyjna „Czy media szkodzą naszym dzieciom?” w z której uczestniczyła p. mgr Ewa Soja, psycholog PPP-3. Wnioski z tej debaty (umieszczone na końcu niniejszej informacji) przekazujemy do refleksji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, który działa w ramach Ośrodka Inicjatyw Edukacyjno- Społecznych. W dyskusji panelowej udział wzięli wybitni specjaliści interesujący się mediami w różnych aspektach: pani prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek (logopeda i psycholog) – zajmuje się wczesną interwencją terapeutyczną oraz terapią logopedyczną dzieci; pani prof. dr hab. Bożena Muchacka (pedagog przedszkolny), specjalista z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywności dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Pani dr hab. prof. UP Agnieszka Ogonowska, dyrektor ww. Ośrodka (psycholog i medioznawca), zajmuje się uzależnieniami medialnymi, edukacją medialną oraz problematyką stymulacji kompetencji wizualnych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży, a pan prof. dr hab. Bogusław Skowronek (językoznawca i filmoznawca) – prowadzi badania nad odbiorem filmu przez dzieci i młodzież. Z kolei pani dr Anna Ślósarz (polonistka i medioznawczyni), jest specjalistą w zakresie e-learningu oraz uczenia z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Debacie towarzyszyła projekcja filmu „Czy telewizja to wróg naszych dzieci?” Załączono go do rozpowszechnienia: tutaj.

Konferencja zakończyła się następującymi wnioskami:

 • do 3 roku życia powinien obowiązywać całkowity zakaz korzystania z mediów cyfrowych (w tym TV) przez dzieci, gdyż kontakt z mediami powoduje zaburzenia w strukturze mózgu prowadzące do zaburzeń emocjonalnych i społecznych.
 • TV również wpływa negatywnie na rozwój mowy, powodując brak umiejętności komunikowania się. Jedynie codzienny kontakt z drugą osobą, czytanie itp. zwłaszcza pomiędzy 8 a 16 miesiącem życia, stymuluje prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny.
 • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zbyt często oglądające TV, korzystające z komputerów, komórek itp., przejawiają brak umiejętności odczytywania emocji u innych osób, czego następstwem jest brak empatii – zaburzony rozwój umiejętności społecznych. Dzieje się tak na skutek zaburzeń w strukturze jądra migdałowatego, a także szlaków nerwowych odpowiedzialnych za uczenie się od ludzi rozumienia emocji. Zmiany te są nieodwracalne i mają druzgocący wpływ na emocjonalny i społeczny rozwój jednostki.
III Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Rodzice i Nauczyciele – skuteczne współdziałanie” (01.12.2014 r.)
III Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”, pod hasłem: „Rodzice i Nauczyciele – skuteczne współdziałanie” (01.12.2014 r.)

“Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”

Już po raz trzeci z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, odbyło się Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Objęli go patronatem: Pan Tadeusz Matusz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty.

Wzięło w nim udział 190-ciu dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski oraz dyrektorów, pedagogów i nauczycieli z przedszkoli i szkół z Dzielnicy Podgórze i nie tylko.

Forum odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 24 listopada 2014 roku.

Podobnie jak poprzednie, tak i to spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie skutecznego współdziałania rodziców i nauczycieli dla dobra dziecka.

Pan Wiceprezydent Tadeusz Matusz w swym wystąpieniu do gości poinformował o fakcie, iż w obecnym roku szkolnym jednym z priorytetów w podejmowanych działaniach jest współpraca szkoły z rodzicami, współpraca wszystkich podmiotów życia szkolnego, bowiem bez właściwego współdziałania i partnerstwa całego środowiska szkolnego trudno marzyć o sukcesach w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Mówił o tym, że obecnie rodzice są przytłoczeni obowiązkami i wszyscy (nauczyciele, dzieci, rodzice) potrzebują pomocy. Rodzice powinni czuć się potrzebni, by stali się sprzymierzeńcami szkoły.

Również ogromną rolę rodziców we współpracy z nauczycielami podkreślił Artur Pasek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie informując o badaniach prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w obszarze współdziałania szkoły z rodzicami.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Jerzy Deneka Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych przybliżył uczestnikom założenia Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem głównym tego Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach przez m.in. rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz zwiększenie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce. Mówił o koncepcji profilaktyki pozytywnej, pozytywnym klimacie szkoły, wartościach. Podkreślił, że szkoła nie może funkcjonować bez Rodzica, a rządowa kampania ma na celu podniesienie świadomości rodziców dotyczącej ich koniecznej współobecności w szkole.

Pan Dyrektor poinformował, że w ramach tego Programu na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

 • uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
 • • rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

116 111 i  800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Z kolei Pani prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP w Krakowie, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka w Krakowie mówiła o potrzebie efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami. Podkreśliła, że rodzina jest całością, nie sumą elementów oraz, że nauczyciele i rodzice wychowują dzieci do wartości. Szeroko mówiła o współdziałaniu, które jest nadrzędne do współpracy i partnerstwa. Podsumowując swe wystąpienie Pani Profesor przedstawiła postulaty: koniecznej edukacji nauczycieli w zakresie kompetencji psychologicznych, uświadomienia rodzicom wartości współpracy, która zależy od nauczycieli i konkretnych sygnałów od nich otrzymywanych oraz aktywnego reagowania przez nauczycieli na potrzeby rodziców i dostosowywania form współpracy do ich możliwości (pobierz streszczenie występienia).

Pani Maria Mostowik, psycholog z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie mówiła o doświadczeniach z prowadzonej od wielu lat wspólnie z Panią psycholog Ewą Soczek „Szkole dla Rodziców”. Przedstawiona ww. dobra praktyka znalazła duże uznanie obecnych. Z kolei Pani Barbara Szumowska w swym wystąpieniu, odniosła się jako rodzic, do swoich doświadczeń we współpracy z nauczycielami, w trakcie drogi edukacyjnej swoich dzieci. Podkreśliła jak ważną rolę stanowi dobre wzajemne rozumienie się rodzica i nauczyciela w sytuacjach problemowych lub nawet bardzo trudnych (załącznik 1).

Pani Iwona Janek – dyrektor, Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie przedstawiając dobrą praktykę ze swej pracy bardzo ciekawie mówiła na temat „Jak mobilizować do dobrej współpracy nauczycieli i rodziców?” i prezentowała przykłady, które stanowiły dowód na to, że wiele dobrego może w szkole się wydarzyć, ale że szkoła powinna a nawet musi zapraszać rodziców do współpracy (załącznik 2).

Pani Bożena Paruch, pedagog również z Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie, opowiedziała o sposobach „Niwelowania trudności interpersonalnych we współpracy z rodzicami” podając przykłady dobrych praktyk, obrazując je interesującymi zdjęciami, świadczącymi o ogromnym zaangażowaniu dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz właśnie pani pedagog we współpracy z rodzicami, która owocuje pięknymi działaniami młodzieży (załącznik 3).

Podsumowując III Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Małgorzata Piec w swym wystąpieniu „Rodzic – bezcenny sojusznik” powiedziała, że „Najmniej wpływa się na dziecko tym co się mówi, więcej można przekazać tym co się czyni, a najwięcej i najskuteczniej tym kim się jest”.

Podkreśliła nieocenioną rolę rodzica we współdziałaniu z nauczycielami dla dobra dziecka. Mówiąc o ważnych aspektach tego współdziałania jakimi są: wyobraźnia, zespołowe działania nauczycieli, pamiętanie o emocjach, o tym kto nadaje ton relacjom rodzic – nauczyciel, czy zaprasza się Ich (Rodziców) na ring, czy na herbatę, czy rozmawia się, czy przemawia, oraz o tym, że delikatność i zasady savoir-vivre są najskuteczniejszymi sposobami na rozbrajanie zdenerwowanych rodziców, przekazała 10 rad dla Nauczycieli ( do codziennego użytku) oraz „pomocnik” prawny: EUROPEJSKĄ KARTĘ PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW (1992) oraz USTAWĘ z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Ogłoszono dnia 12 lutego 2014 r. Obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. (Obowiązki Nauczycieli i Ochrona Nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego ) Dziękując za uczestnictwo w spotkaniu poprosiła wszystkich zebranych by zabrali ze sobą trzy pytania do przemyślenia, w kontekście wysłuchanych wystąpień:

 • CZY JEST COŚ TAKIEGO, CO ROBIMY DOBRZE I POWINNIŚMY KONTYNUOWAĆ ?
 • CZY JEST COŚ CO ROBIMY I POWINNIŚMY PRZESTAĆ TO ROBIĆ ?
 • CZEGO NIE ROBIMY, A POWINNIŚMY ROBIĆ ?

Cele spotkania tak jak poprzednich zostały osiągnięte, a poziom wystąpień i chęć podzielenia się swym doświadczeniem przez prelegentów zostały docenione przez obecnych na Forum. Tłem podsumowania były słowa:

„Zechciej najpierw zrozumieć, nim będziesz chciał być zrozumianym”

Opracowała: Małgorzata Piec- dyrektor PPP-3

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w dniach 17-23 listopada 2014 r. (03.11.2014 r.)

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w dniach 17-23 listopada 2014 r. (03.11.2014 r.)

Przed nami już piąta edycja przedsięwzięcia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowana pod hasłem „Bo przedsiębiorczość ma wiele twarzy”. W Małopolsce, w 2014r. akcja ta odbędzie się w dn. 17-23 listopada. Historia organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości sięga 2008r. Na początku w realizację działań w ww. zakresie zaangażowało się 37 państw. Dziś jest ich ok. 150 z całego świata. Ten ruch społeczny o zasięgu globalnym ma na celu utworzenie środowiska, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i kreatywne inicjatywy młodych ludzi.

Od 2010 roku Województwo Małopolskie jest oficjalnym partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pełni funkcję koordynatora całości inicjatywy w Regionie. Do tej pory w Małopolsce, we wszystkich edycjach organizowanych w ciągu 4 lat (2010-2013), wzięło udział blisko 24 000 osób.

Nasza Poradnia po raz kolejny włącza się do akcji i w tym roku proponuje zajęcia uczniom Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie, ul. Zamoyskiego 6. Uczniowie wezmą udział w warsztatach przedsiębiorczości przeprowadzanych przez doradców zawodowych: Macieja NatankaDanutę Nowak z wykorzystaniem gry symulacyjnej “Chłopska Szkoła Biznesu”.

Szczegółowy program oraz informacje na temat rejestracji i przebiegu wydarzeń innych instytucji (43) w Krakowie są dostępne na stronie internetowej www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl oraz na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Dołącz do nas!

www.facebook.com/swiatowytydzienprzedsiebiorczosciwmalopolsce

 

III Dzień Zdrowia w SP nr 41 z udziałem specjalistów z PPP-3 (22.10.2014 r.)

III Dzień Zdrowia w SP nr 41 z udziałem specjalistów z PPP-3 (22.10.2014 r.)

Około trzydziestu specjalistów w dziedzinie zdrowia udzieli bezpłatnych porad medycznych, podczas trzeciego już Dnia Zdrowia realizowanego w ramach Programu Prozdrowotnego Korczakowskiej Republiki Dziecięcej DYLINIARNIA w Nowym Prokocimiu oraz Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie, z którą KRD Dyliniarnia ma podpisaną umowę o współpracy.

W ramach pięciogodzinnej akcji, Organizatorzy: Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA oraz Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie, zaprezentują wiele stoisk różnych specjalizacji, w tym między innymi: konsultacje internistyczna i pediatryczna, konsultacja stomatologiczna, doradztwo psychologiczne, logopedyczne i mediacyjne, konsultacja kosmetyczna i fryzjerska, poradnictwo dotyczące mukowiscydozy, pomocy społecznej, poradnictwo dotyczące zdrowia i edukacji osób niepełnosprawnych, porady dietetyków, pokaz udzielania pierwszej pomocy i wiele innych stoisk specjalistycznych. Ponadto odbędą się konkursy z nagrodami oraz wiele atrakcji i niespodzianek szczególnie dla dzieci.

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie będą służyć radą i pomocą w zakresie doradztwa psychologicznego i logopedycznego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Erazma Jerzmanowskiego 6 w Nowym Prokocimiu w dniu 24 października 2014 w godzinach 15:00 do 20:00. Gościem specjalnym spotkania będzie znany krakowski aktor Radosław Krzyżowski.

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2014/2015 (16.10.2014 r.)

Współpraca z uczelniami w roku szkolnym 2014/2015 (16.10.2014 r.)

Tak jak w każdym roku akademickim, tak i również w tym, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, objęli opieką studentów psychologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w tym 30 osób z Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Studenci odbywają praktyki pod opieką merytoryczną i metodyczną naszych specjalistów, uczestnicząc czynnie w zajęciach organizowanych w poradni i w szkołach pozostających pod jej opieką.

Udział w zajęciach umożliwia im sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności na drodze praktycznej działalności dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej placówki oraz zapoznanie z całokształtem pracy placówki, stosowanymi metodami diagnozy i terapii.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014 w PPP-3 (02.10.2014 r.)

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2014 w PPP-3 (02.10.2014 r.)

Już kolejny raz Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni zorganizuje zajęcia dla młodzieży szkół dzielnicy Podgórze w ramach OTK 2014.

Tegoroczny OTK odbywa się w dniach 20-25 października pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

Organizujemy spotkania z doradcami zawodowymi PPP-3 w następujących placówkach:

21.10.2014 r.
Gimnazjum Nr 51 kl. I i kl. II zajęcia warsztatowe pt. „W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr 35 kl. III Dyżur doradcy zawodowego – Szkolny Punkt Poradnictwa Zawodowego dla uczniów.

22.10.2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 56 kl. VI a zajęcia warsztatowe „ W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr 81 kl. I b zajęcia warsztatowe „ W drodze na rynek pracy”

23.10.2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 56 kl. VI b zajęcia warsztatowe „W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr81 KL. I a zajęcia warsztatowe „W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr 33 kl. III Dyżur doradcy zawodowego – Szkolny Punkt Poradnictwa Zawodowego dla uczniów i ich rodziców.

24.10.2014 r.
Szkoła Podstawowa Nr 111 kl. VI a i b zajęcia warsztatowe „ W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr 51 kl. I i II zajęcia warsztatowe „ W drodze na rynek pracy”
Gimnazjum Nr 22 klasa IIIa i IIIb zajęcia warsztatowe „ W drodze na rynek pracy”

Są to zajęcia zamknięte przeznaczone dla młodzieży konkretnej w/w szkoły.

Zapraszamy wszystkie szkoły Dzielnicy Podgórze do korzystania z naszej oferty i współpracy w zakresie doradztwa zawodowego przez cały rok szkolny.

Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (15.09.2014 r.)

Spotkania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (15.09.2014 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych na spotkania w PPP-3, odpowiednio w dniach:
30.09.2014 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
01.10.2014 r. (środa) o godz.8:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Program spotkania:

 1. Współpraca z rodzicami w aktualnie podejmowanych działaniach przez PPP-3, przedszkola i szkoły.
 2. Oczekiwania i możliwości ze strony obu współpracujących instytucji.
 3. Oferta Poradni nr 3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi 
i postdiagnostycznymi na rok szkolny 201/2015.
 4. Zmiany w prawie oświatowym, w tym orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego – wskazania do przyznania tego typu pomocy.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (02.07.2014 r.)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (02.07.2014 r.)

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie naszej Poradni zorganizowano zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, (angielskiej nauczycielki tańca i ruchu) prowadzone przez pedagoga mgr Urszulę Dudzik oraz pedagoga – neurologopedę mgr Annę Kubic. Były to zajęcia grupowe i miały formę pracy w parach. Odbywały się cyklicznie raz w tygodniu (1 godz.), dla dwóch grup dzieci: przedszkolnych i  uczniów I etapu edukacyjnego. Ćwiczenia, czy raczej relacje – jak nazywa je sama autorka metody, opierały się na twórczym wykorzystaniu ruchu, bliskim kontakcie fizycznym (dotyk) sprzyjającym tworzeniu więzi emocjonalnej i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Metoda Ruchu Rozwijającego stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci i w ciągu ostatnich kilkunastu lat stała się w Polsce metodą stosowaną powszechnie podczas zajęć z nimi. Podstawowym jej celem jest rozwijanie sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu oraz różnorodnych cech ruchu, różnicowania i kontroli tempa ruchu, jego siły, kierunku oraz przepływu ( tj. ustalenie czy jest on swobodny, czy też przebiega pod pełną kontrolą).

Terapia Ręki w PPP-3 (02.07.2014 r.)

Terapia Ręki w PPP-3 (02.07.2014 r.)

W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy zostały uruchomione w naszej Poradni zajęcia z Terapii Ręki prowadzone przez pedagoga – terapeutę Integracji Sensorycznej mgr Arlettę Migdę. Zajęcia były przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 • z trudnościami grafomotorycznymi,
 • mających problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • niechętnie uczestniczących w zadaniach manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie),
 • nieprawidłowo trzymających przybory pisarskie, sztućce,
 • mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych.

Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki (precyzyjnych ruchów dłoni i palców).W programie wykorzystywane są aktywności mające rozwinąć sprawność ruchową kończyny górnej, umiejętność chwytu, sprawność manipulacyjną dłoni, koordynację pomiędzy dłońmi. Ponieważ na to jak pracują ręce dziecka ma wpływ całe jego ciało, dlatego podczas zajęć nie ograniczamy się wyłącznie do ćwiczeń dłoni i palców, ale stymulujemy rozwój ruchowy całego ciała poprawiając m.in. stabilizację centralną, reakcje równoważne. Pośrednim celem tej terapii opartej o stymulację sensomotoryczną jest poprawa funkcji wzrokowych, oraz zwiększenie koncentracji uwagi, a także podniesienie poczucia własnej wartości, ponieważ dzieci mają możliwość odniesienia sukcesu. Zajęcia odbywają się w sali Integracji Sensorycznej.

„Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (23.06.2014 r.)
„Doradca Zawodowy w Szkole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wspólne cele, wspólne zadania” (23.06.2014 r.)

Pod takim hasłem 23.06.2014r. odbyło się spotkanie Zespołu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej poradni ze szkolnymi doradcami zawodowymi szkół gimnazjalnych dzielnicy Podgórze.

Celem spotkania było:

 • Podsumowanie współpracy w roku szkolnym 2013/2014;
 • Integracja środowiska doradców zawodowych „naszej dzielnicy”;
 • Dzielenie się „dobrymi praktykami” – wymiana doświadczeń;
 • Określenie obszarów wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych przez doradców poradnianych.

Doradcom z Gimnazjów 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 75, 81 serdecznie dziękujemy za przybycie i bardzo aktywny udział w spotkaniu.

Mamy nadzieję, że ta forma wsparcia i wymiany doświadczeń wpisze się na stałe w harmonogram naszych wspólnych działań.

„Zobacz jak piękny jest twój mózg” – podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych BFB (23.06.2014 r.)

„Zobacz jak piękny jest twój mózg” – podsumowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych BFB (23.06.2014 r.)

W III Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych BFB zorganizowanej w dniu 18 czerwca 2014 r. w przepięknej Sali Obrad Rady Miasta Krakowa obecna była różnorodna tematyka i wiedza, przekazana przez znakomitych specjalistów w swoich dziedzinach. Istniała przy tym możliwość kontaktów środowiska neuroterapeutów oświatowych BFB z całej Polski 140 osób i wymiany doświadczeń.

Z roku na rok przybywa gości, którzy po spotkaniach potwierdzają, że takie konferencje nie tylko warto, ale trzeba organizować, aby uczyć się od najlepszych i od siebie nawzajem. Uczyć się, by dążyć do jak najwyższej jakości w pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi terapeutycznych. Motto konferencji „Jakość to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca” – (W.E. Deminga) powinno zawsze stanowić wskazania do naszej pracy.

Patronat nad Konferencją w tym roku objęli Pan Tadeusz Matusz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, który był honorowym gościem, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, w zastępstwie którego konferencję otworzyła Pani Małgorzata Jantos – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa gospodarz pięknej sali obrad, Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, który do udziału w konferencji oddelegował starszego wizytatora Pana Jacka Urbana.

W ramach konferencji Pani Alicja Kubik dr n.med., pediatra, neurolog, neurofizjolog, specjalista EEG Biofeedback, z Instytutu Neuromedica w Krakowie, wygłosiła bardzo interesujący wykład „Neurofeedback – współczesna metoda neurofizjologiczna”, a Pan Rafał Sztembis lek. med., dr psychologii, prezes Biofeedback Polska z Rzeszowa, zrelacjonował przebieg XVII Międzynarodowej Konferencji Biofeedback Federation of Europe w Wenecji.

Goście z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z osławionych Kajetan, przedstawili bardzo ciekawe wyniki swoich badań i doświadczeń: „Wzorce spoczynkowej aktywności mózgu w różnych zaburzeniach procesów słuchowych” (Pani Małgorzata Ganc), „Neurofeedback – metoda terapii szumów usznych”. (Pan Rafał Milner dr nauk biol.).

Pan Kazimierz Smyk (dr nauk przyr.) z Pracowni Eeg i Biofeedback w Lublinie zademonstrował „na żywo” 19 kanałowy Z-score Neurofeedback, a Pani Krystyna Smyk (mgr biologii) opisała badania niezbędne do wykonania protokołów terapii EEG Biofeedback dla niektórych zaburzeń. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Podlaskie Centrum Neurofizjologii i Biofeedback „Neuromaster” reprezentował Pan Piotr Sobaniec, który niezwykle interesująco przybliżył słuchaczom neurofeedback w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu i opowiedział o blaskach i cieniach neuroterapii z wykorzystaniem metody Neurofeedback.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pani Elizy Mazur na temat nowej ery praktyki neurofeedbacku 3-D i podsumowanie wspólnych wysiłków doskonalenia zawodowego terapeutów EEG-Biofeedback w oświacie, na które złożyły się konferencje i szkolenia organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie oraz współdziałające w tej inicjatywie poradnie w wielu miastach Polski.

Spotkanie było niezwykle udane i umówiono się na kolejne w roku następnym.

IV Małopolski Dzień Uczenia się 6 – 8. 06. 2014r.

IV Małopolski Dzień Uczenia się 6 – 8. 06. 2014r.

Motywem tegorocznych Dni uczenia się będą wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne.

Również w tym roku nasza Poradnia bierze udział w tym wydarzeniu.

W dniu 6.06.2014r. ( motyw wiedza) zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe w klasie II gimnazjum Nr 22 w Krakowie pt. „Szkolnictwo ponadgimnazjalne”. Podczas spotkania uczniowie zdobędą wiedzę na temat:

 • poszczególnych typów kształcenia: LO, Technika, ZSZ,
 • zawodów możliwych do zdobycia w Zasadniczych Szkołach Zawodowych i Technikach,
 • podziału zawodów na kwalifikacje zawodowe.

Wiedza, w którą wyposażymy uczniów podczas zajęć warsztatowych pomoże im w sposób świadomy podejmować decyzji edukacyjno – zawodowe w przyszłym roku szkolnym tj. w klasie III.

Wizyta studyjna w PPP-3. (30.05.2014 r.)

Wizyta studyjna w PPP-3. (30.05.2014 r.)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, przy ul. Konfederackiej 18, w 2009 roku otrzymała Certyfikat Partnera Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zobowiązujący do działań zakładających wzmocnienie wysiłków Województwa Małopolskiego w zakresie promocji i rozwoju uczenia się przez całe życie. W marcu tego roku włączyliśmy się w organizację wizyt studyjnych dla sympatyków ww. Partnerstwa z innych regionów. Wizytę zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy. W dniu 29.05.2014 r. gościliśmy w naszej placówce grupę z województwa katowickiego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z działaniem poradni w ramach partnerstwa, a także promocja Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego w celu budowania partnerstw na jego wzór w innych regionach kraju.

Dyrektor Małgorzata Piec przedstawiła miejsce PPP nr 3 we współpracy z instytucjami, szczególnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Pedagog – doradca zawodowy mgr Dorota Żarczyńska, koordynator Działu Poradnictwa i Orientacji Zawodowej PPP-3 – omówiła zasady współpracy z doradcami zawodowymi z urzędów pracy, szkół, uczelni itp. Główny trzon jej wystąpienia stanowiło przedstawienie korzyści płynących z udziału w „Małopolskim Partnerstwie na rzecz promocji-rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego”. Aktywność grupy warsztatowej „Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe” omówione zostało z kolei przez psychologa – doradcę zawodowego mgr Barbarę Michalską, lidera ww. grupy w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w przedstawionych wyżej obszarach. Zarówno goście jak i gospodarze byli usatysfakcjonowani merytorycznym poziomem dyskusji i bardzo miłą atmosferą.

III Ogólnopolska Konferencja „Zobacz jaki piękny jest twój mózg” (12.05.2014 r.)

III Ogólnopolska Konferencja „Zobacz jaki piękny jest twój mózg” (12.05.2014 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem Terapeutów Oświatowych BFB organizuje III Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jaki piękny jest twój mózg”. Konferencja odbędzie się dnia 18.06.2014 r. (środa), w godz. 8:00-16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Planujemy ciekawe wystąpienia zaproszonych gości wg. załączonego planu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Życzenia Wielkanocne (17.04.2014 r.)

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
obudzą w nas ufność w pokonanie wszelkich trudności, przyniosą spokój i pogodę ducha
oraz tchną nadzieją na lepsze jutro.

Serdeczne życzenia radosnego świętowania składa
Dyrektor oraz Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

Festiwal Zawodów (25.03.2014 r.)

Po raz drugi w Krakowie w dniach od 20 do 22 marca 2014 r. odbył się Festiwal Zawodów. Młodzi ludzie, głównie gimnazjaliści i licealiści, ale byli też młodsi! (Zobacz galerię zdjęć) tłumnie odwiedzili halę Targów Edukacyjnych. W trakcie tego wydarzenia placówki szkolne zgrupowane w siedmiu branżach; informatyczno-elektronicznej, społeczno-medycznej, budowlanej, turystyczno-gastronomicznej, rolno przetwórczej, mechaniczno-mechatronicznej oraz usługowej, prezentowały w sposób praktyczny poszczególne zawody. Niektóre stoiska przez wszystkie dni przeżywały prawdziwe oblężenie. Młodzież w indywidualnych rozmowach z doradcami zawodowymi, mogła poznać trendy rynku pracy i myśleć o wyborze zawodu, który da szansę na podjęcie wymarzonej pracy.

Wizyta studentów z Holandii (25.03.2014 r.)

Dnia 18 marca 2014 r. gościliśmy 26-cio osobową grupę studentów z Wyższej Szkoły Pedagogiki z Rotterdamu w Holandii. Studenci ze swoim wykładowcą, a jednocześnie opiekunem Panią Ewą Brand, byli zainteresowani życiem „pedagogicznym” w Polsce.

Dyrektor Poradni Małgorzata Piec podzieliła się informacjami o działalności naszej placówki, z jednoczesnym wnikliwym objaśnieniem jej miejsca jako poradni w całym systemie edukacyjnym naszego kraju.

Studenci rozmawiali z psychologami, pedagogami, logopedami, doradcami zawodowymi, terapeutami biofeedback i integracji sensorycznej. Zaprezentowaliśmy im gabinety i pewien obszar pracy specjalistów niosących pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych Podgórza. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Ewa Pohorecka Dyrektor Specjalistycznej Poradni – Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, która zapoznała studentów ze specyfiką pracy ww. instytucji. Wszystko to pozwoliło na przybliżenie gościom obrazu, takiej instytucji jak Poradnia.

W trakcie spotkania porównywaliśmy systemy edukacyjne obu państw. Było mnóstwo pytań i dociekań. Całość stanowiła bardzo miłe doświadczenie dla obu stron. Szczególnie przyjemne dla nas było uznanie i podziw dla pracy specjalistów poradnianych w Polsce. Końcowym akcentem było zaproszenie naszej grupy do Holandii. Zobacz galerię zdjęć!

DiAMEnT – praca z uczniami zdolnymi (25.03.2014 r.)

Systemowy, innowacyjny projekt DiAMEnT Województwa Małopolskiego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z wykorzystaniem środków EFS. Realizatorzy to: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (lider) oraz Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu i National – Louis University w Chicago (partnerzy). Wypracowali oni i przetestowali systemowe rozwiązania programowe i organizacyjne, które mają wspierać rozwój uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno komunikacyjnych. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne będą uczestniczyć w zadaniach związanych głównie z diagnozowaniem uzdolnień uczniów. Z uwagi na fakt, że ważnym elementem wspierania uczniów zdolnych jest praca z ich rodzicami, specjaliści z PPP-3 zorganizują warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych wyłonionych drogą diagnozy oraz będą prowadzić grupy wsparcia dla rodziców . W naszej poradni za realizację tego zadania odpowiedzialne są: mgr Elżbieta Wurst – psycholog oraz mgr Katarzyna Botko – pedagog i mgr Iwona Gerhardt-Regucka – pedagog. Działania ukierunkowane na pracę z rodzicami, pozwolą na kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów zdolnych w tym projekcie.

Współpraca z Uczelniami: Politechniką Krakowską i Akademią Wychowania Fizycznego (23.01.2014 r.)

Już po raz kolejny zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni w dniu 18.01.2014r. gościł grupę słuchaczy studiów podyplomowych doradztwa zawodowego z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Celem spotkania było:

 1. Przedstawienie Zespołu Orientacji i Poradnictwa zawodowego oraz zapoznanie ze specyfiką pracy doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 (pedagog- doradca zawodowy Dorota Żarczyńska).
 2. Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas prowadzonych zajęć (wszyscy pracownicy zespołu).
 3. Pokazanie doradztwa zawodowego w praktyce – formy pracy indywidualnej i grupowej – zaprezentowanie wybranych fragmentów zajęć:
  • Test Wielorakiej Inteligencji – przykład narzędzia badawczego wzbogacający wiedzę na temat zasobów ucznia (pedagog – doradca zawodowy Barbara Pacyna)
  • Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wybrane fragmenty (psycholog – doradca zawodowy Natalia Toczkowska),
  • Warsztaty przedsiębiorczości dla każdej grupy wiekowej (od ucznia klasy VI SP – gimnazjum – szkoły ponadgimnazjalnej – do osoby dorosłej) – gra symulacyjna „Chłopska szkoła biznesu” (pedagog – doradca zawodowy Maciej Natanek).

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia przybliżyły słuchaczom naszą ofertę i specyfikę pracy, a tym samym wskazały obszary i możliwości współpracy i współdziałania doradców zawodowych w zakresie niesienia pomocy uczniom w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno – zawodowych i wybieraniu właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.

Także po raz kolejny w ramach nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w dniu 14.01.2014 r. gościliśmy studentów tego kierunku.

Zapoznali się ze specyfiką pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, która opiera się na niesieniu pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.

Studenci pedagogiki z Holandii z wizytą w PPP-3 (22.01.2014 r.)

Będzie nam bardzo miło gościć w PPP-3 w dniu 18.03.2014 r. grupę studentów pedagogiki z Wyższej Szkoły Pedagogiki w Rotterdamie (Holandia) wraz z ich wykładowcą panią Ewą Brand. Na życzenie Gości podzielimy się informacjami na temat działalności naszej placówki, doświadczeniami w pracy z dziećmi, młodzieżą ich nauczycielami oraz rodzicami, pokazując równocześnie miejsce poradnictwa w polskim systemie oświatowym. Zapewne też z zainteresowaniem wysłuchamy opowieści o tym co dzieje się w  ww. obszarze w Holandii. Mamy nadzieję na owocne i miłe spotkanie.

Czym jest Boże Narodzenie?
„…jest Czekaniem i Zadumą,
jest Miłością i Milczeniem…”

Radości, czułości i delikatności w spotkaniach z Drugim Człowiekiem w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz w  Nowym – 2014 – Roku

życzy

Dyrekcja i Pracownicy
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

II Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”- Nowe zagrożenia – skuteczna interwencja – podsumowanie (06.12.2013 r.)

„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”

Wzorem ubiegłego roku, z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, odbyło się już II Forum o zasięgu regionalnym. Zostało objęte honorowym patronatem przez Pana Tadeusza Matusza – Wiceprezydenta Miasta Krakowa, Panią Martę Patenę – Przewodniczącą Komisji Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wzięło w nim udział 160 dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski oraz gości z instytucji współpracujących na rzecz dziecka, rodziny i szkoły. Forum odbyło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych ¾ w dniu 25 listopada 2013 roku.

Miało na celu, podobnie jak poprzednio: zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 
w temacie „Nowe zagrożenia – skuteczna interwencja”.

Zależało nam na przedstawieniu ogromnych możliwości jakie niosą ze sobą nowe technologie, umiejętności korzystania z nich, z jednoczesnym zwróceniem uwagi 
na zagrożenia.

Gościem specjalnym była Pani Anna Maria Wesołowska – sędzia, popularyzatorka wiedzy prawniczej, autorka licznych artykułów i opracowań, znana powszechnie z wystąpień dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Przedstawiła w niezwykle obrazowy sposób, ogromnie trudny problem nowych zagrożeń, jakimi są: grooming, cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna. Odniosła się w konkretny sposób do możliwości interwencji ze strony placówek oświatowych w tym temacie. (pobierz prezentację)

Już wcześniej Pani Ewa Wilk psycholog z PPP3 opracowała materiały zalecane do wykorzystania w Kąciku Prawnym dla Rodziców, w placówkach oświatowych. Dyrektor PPP-3 Małgorzata Piec poinformowała o podzieleniu się tym opracowaniem ze wszystkimi Poradniami w Krakowie i Małopolsce, Młodzieżowymi Domami Kultury w Krakowie oraz placówkami oświatowymi w Podgórzu. („Współczesne zagrożenia”, „Krzywdzenie dziecka”, „Ochrona prawna dziecka”)

W trakcie spotkania miały miejsce także inne ciekawe wystąpienia.

 1. „Dlaczego dobre dzieci robią niedobre rzeczy – profilaktyczne działania PPPP w Tarnowie” – Pani Magdalena Jabłońska, Pani Dorota Orłowska, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, filia Żabno. (pobierz)
 2. „Inkluzja. Dzieci z zaburzeniami komunikacji 
w przedszkolach i szkołach masowych” – Pani Anna Skoczek, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (pobierz)
 3. „Krok za, krok przed – nowe zagrożenia w społecznym kontekście rozwoju w adolescencji” – Pan Patryk Hajdo, Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna z Tarnowa (pobierz)
 4. „Zagrożenia współczesnej zabawy” – Pani Agata Gładowicz-Bojarska, Pani Ewa Kubala, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (pobierz)
 5. „Zagrożenia w sieci – profilaktyka reagowania” – Pan Wojciech Chechelski, Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie (pobierz)

Odbyła się także dyskusja panelowa, która pozwoliła na refleksje i zaowocowała pomysłami na rozwiązanie problemu jakimi są nowe zagrożenia.

Na koniec odbyło się również spotkanie z inicjatywy Pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej z przedstawicielami Rad Rodziców z Krakowa i regionu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Krakowa oraz Pani Marta Patena Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Założone i opisane na wstępie cele spotkania zostały w pełni osiągnięte. Szersze informacje na temat Forum znajdują się w Biuletynie Trójka nr 30/2013 w zakładce Biuletyny.

Podsumowaniem spotkania niech będą – tak jak w ubiegłym roku- słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Od grosika do złotówki (29.11.2013 r.)

Ważnym celem współczesnej edukacji jest rozwijanie u uczniów umiejętności ponadprzedmiotowych, np. komunikowanie, współdziałanie, rozwiązywania problemów 
w twórczy sposób oraz kształtowanie przedsiębiorczych umiejętności i zachowań. Są to kompetencje potrzebne w zmieniającej się rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań metodycznych.

Jedną z niezmiernie ciekawych propozycji jest projekt edukacji finansowej i bezpieczeństwa dla uczniów klas II i III szkół podstawowych „Od grosika do złotówki” prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości a sfinansowany ze środków Fundacji PZU oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Jest to pierwszy projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano na terenie PPP-3 sieć wsparcia 
dla nauczycieli klas I- III edukacja ekonomiczna i bezpieczeństwo, której głównym elementem działań jest realizacja powyższego projektu.

Działania w zakresie sieci:

 • Przygotowanie nauczycieli do realizacji projektu.
 • Wymiana doświadczeń między nauczycielami, dzielenie się ciekawymi propozycjami, rozwiązaniami z zakresu realizacji tematyki ekonomia 
i bezpieczeństwo
 • Przekazywanie propozycji drogą internetową.
 • Spotkania nauczycieli – omawianie zagadnień.
 • Opracowanie propozycji zabaw, ćwiczeń.
 • Konsultacje w ostatni piątek miesiąca w PPP-3.
 • Ewaluacja działalności w zakresie sieci.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – za nami (29.11.2013 r.)

Wydarzenia organizowane przez naszą Poradnię w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 18-24 listopada 2013 r. już za nami. Młodzież trzech szkół ponadgimnazjalnych miała okazję do spotkań z osobami niezwykle aktywnymi, twórczymi, kształcącymi u siebie postawy przedsiębiorcze w bardzo młodym wieku. Spotkania z gośćmi z pewnością mogą przyczynić się do czerpania inspiracji do własnych działań. W załączeniu prezentacje ze spotkań.

Pobierz prezentację GEW.

Pobierz prezentację “Przedsiębiorczość. Świadome życie z Pasją. Realizacja marzeń.”

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (06.11.2013 r.)

W tym roku już szósta edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie małopolskim. Wydarzenia związane z tym przedsięwzięciem przypadają w dniach 18-24 listopada 2013 r. Nasza Poradnia przygotowała dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych spotkania z ciekawymi, kreatywnymi osobami, inspirującymi do działania. Młodzież będzie miała także okazję rozpoznać swoje predyspozycje przedsiębiorcze, zaplanować dalszą ścieżkę kariery i skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.

Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego województwa, dniach i instytucjach biorących udział w tej akcji można znaleźć na portalach: www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl(adres regionalny) www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl (adres ogólnokrajowy)

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań PPP-3 tutaj.

Współpraca ze specjalistami z Wilna (05.11.2013 r.)

Centrum Pedagogiki Specjalnej i Psychologii z Wilna na Litwie, podlegające Ministerstwu Edukacji 
i Nauki, zwróciło się do naszej poradni z propozycją nawiązania współpracy, pisząc jednocześnie, 
że uważają naszą placówkę za bardzo atrakcyjną i interesującą w obszarze wymiany doświadczeń.

W grudniu tego roku będziemy trzykrotnie gościć grupy z Wilna. Celem Ich wizyt jest zapoznanie 
z głównymi założeniami opieki psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i z zakresu doradztwa zawodowego w Polsce, pracą z nauczycielami i rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka, metodami pracy diagnostycznej i postdiagnostycznej.

Spodziewamy się ciekawego spotkania i wymiany doświadczeń, które będzie służyć obu instytucjom.

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego (05.11..2013 r.)

W dniu 4 listopada 2013 r. w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej w ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych i pedagogów zajmujących się problematyką doradztwa zawodowego w gimnazjach publicznych.

Pani mgr Dorota Żarczyńska, pedagog – doradca zawodowy w PPP-3 zaprezentowała opracowany przez siebie jeden z modułów wchodzących w skład programu przygotowanego przez doradców poradni krakowskich. Nosi on tytuł „Planowanie przyszłości zawodowej”.

Odkryj talenty swojego dziecka (23.10.2013 r.)

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka” za nami. W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyła się gra: „Chłopska Szkoła Biznesu”, z którą zmagali się uczniowie niektórych szkół podstawowych (25, 26, 40, 47) Dzielnicy Podgórza. Uczestnicy zajęć doświadczyli w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą, poznali cechy, które należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Zajęciom tym towarzyszyły silne emocje. Już w młodym wieku, wśród graczy uwidoczniły się postawy przedsiębiorcze, operatywne i ukierunkowane na sukces.

W innych szkołach podstawowych (29, 97, 111) oraz w gimnazjum nr 51 uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych pt. „W czym jesteś mistrzem? – odkryj swoje talenty” Informacje dotyczące wydarzeń w innych placówkach biorących udział w OTK można znaleźć na portalu: www.pociagdokariery.pl

Zebrania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (08.10.2013 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych na spotkania w PPP-3, odpowiednio w dniu:
15.10.2013 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
16.10.2013 r. (środa) o godz.8:30 – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Termin spotkania z Dyrektorami Przedszkoli zostanie podany wkrótce.

Program spotkania

 1. Współpraca szkół z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi – aktualnie obowiązujące przepisy oraz wzajemne oczekiwania i możliwości ze strony obu współpracujących instytucji (Szkoły lub Przedszkola z Dzielnicy Podgórze i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3).
 2. Oferta Poradni nr 3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi 
i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2013/2014.
Razem łatwiej (19.09.2013 r.)

Podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego, pt. „Budowanie przestrzeni dla edukacji kulturalnej”, który odbył się w Krakowie, w dniach od 19-20 września 2013 r. dyrektor PPP – 3 Małgorzata Piec mówiła m.in. 
o zintensyfikowaniu współpracy w ww. obszarze, między Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi a Młodzieżowymi Domami Kultury.

Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty pt. „Nowe otwarcie – modele współpracy MDK-ów z poradniami – psychologiczno – pedagogicznymi” przez Małgorzatę Piec i Małgorzatę Micułę – pracownika PPP-3, psychologa, certyfikowanego absolwenta Szkoły Animatorów Społecznych. Zakończyły się one wypracowaniem modelu, który służył będzie dalszej dobrej współpracy między obydwoma instytucjami.

Gabinet Integracji Sensorycznej (SI) w PPP-3 (18.09.2013 r.)

Z radością informujemy, że oferta Poradni w roku szkolnym 2013/2014 poszerzona została 
o diagnozę i terapię zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI).

Terminem Integracji Sensorycznej określamy procesy przetwarzania bodźców płynących 
z układów zmysłowych. Odpowiednie przetwarzanie bodźców przez mózg powoduje adekwatne reakcje organizmu oraz daje szansę na prawidłowy rozwój emocjonalny 
i poznawczy. Procesy Integracji Sensorycznej zaczynają się we wczesnej fazie życia płodowego i najintensywniej przebiegają do zakończenia wieku przedszkolnego.

Terapia Integracji Sensorycznej jest atrakcyjną formą pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które mają problemy z koordynacją ruchową i nauką.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę, pod okiem którego dziecko wykonuje wiele zabaw, w konkretnym celu i w odpowiedniej kolejności. Odbywają się w sali wyposażonej w sprzęt posiadający odpowiednie atesty bezpieczeństwa.

Gabinet udało się utworzyć dzięki finansowemu wsparciu Rad Dzielnic Podgórza, szczególnie VIII, ale także IX, XII i XIII.

Ogólnopolski Tydzień Kariery 14 – 20 października 2013 r. (10.09.2013 r.)

Od dwóch lat Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 włącza się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W tym roku OTK przypada w dniach 14 – 20 października. Temat wiodący tej akcji brzmi: „Odkryj talenty swojego dziecka”. Koordynatorem regionalnym OTK jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
a ogólnopolskim Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. Doradcy zawodowi naszej placówki przeprowadzą zajęcia na terenie wybranych szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Uczniowie podczas proponowanych zajęć grupowych będą mieli okazję poznać dokładniej swoje cechy charakteru, temperamentu, wzbogacić wiedzę na temat swojej osoby, tak, aby w przyszłości móc rozwijać się w najlepszym dla siebie kierunku. Więcej informacji można znaleźć na portalach: www.pociagdokariery.pl oraz sdsiz.pl.

Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014 (02.09.2013 r.)

Rozpoczął się nowy rok szkolny, w którym jak zawsze będziemy z P.T. Państwem : Rodzicami, Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i innych Placówek , Nauczycielami i Specjalistami oraz z Dziećmi i Młodzieżą całego Podgórza.

Korzystajmy z dotychczasowych dobrych doświadczeń, dzielmy się nimi. Budujmy relacje między sobą oparte na zaufaniu i szacunku. Bądźmy razem dla dobra naszych podopiecznych.

Życzymy Wszystkim wielu spokojnych i miłych chwil w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Dyrekcja i Zespół Pracowników PPP-3

Warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” (05.07.2013 r.)

W bieżącym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja warsztatów przedsiębiorczości dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia prowadził mgr Maciej Natanek – pedagog, doradca zawodowy.

Celem zajęć było zachęcenie uczniów do poznawania własnych zasobów i predyspozycji, wzbudzenie refleksji odnośnie przyszłości zawodowej oraz rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych uczniów.

Biorąc udział w warsztatach uczniowie doświadczyli w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą, oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.

Dzięki atrakcyjnej formie i możliwości empirycznego wcielenia się w postać przedsiębiorcy, uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz zgłaszali chęć udziału w następnych edycjach, które będą kontynuowane w roku następnym.

Warsztaty: „Tajemnice skutecznej nauki” (05.07.2013 r.)

W roku szkolnym 2012/2013, na terenie szkół podstawowych rejonu Podgórze organizowane były z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie warsztaty dla klas IV i V pod nazwą „Tajemnice skutecznej nauki”. Zajęcia prowadził mgr Maciej Natanek – pedagog, doradca zawodowy.

Zajęcia miały za zadanie ukazać uczniom najskuteczniejsze metody oraz sposoby efektywnej nauki. Uczniowie w sposób zabawowy sami dochodzili do kluczowych wniosków dotyczących ich sposobów uczenia się. Samodzielnie wykrywali najczęstsze błędy występujące podczas przystępowania do nauki. Niewątpliwym atutem zrealizowanych zajęć było uzbrojenie uczniów 
w wiedzę dotyczącą technik skutecznego zapamiętywania takich jak: metoda haków, mapa myśli, rzymski pokój.

Celem nadrzędnym, jaki przyświecał warsztatom było przekonanie uczestników, że nauka może i powinna być przyjemnością, a każdy uczeń ma możliwość dobrowolnego dobierania najbardziej odpowiadających mu metod przyswajania wiedzy. Każdy z uczestników warsztatów wychodził z zajęć z pozytywnym przekonaniem, że dzięki nauce można przede wszystkim wzbogacać samego siebie, i że jest ona jedną z tajemnic wartościowego życia. Planowana kontynuacja warsztatów w następnym roku szkolnym

Warsztaty zawodoznawcze dla klas VI (05.07.2013 r.)

Rozwój zawodowy jest jedną z elementarnych składowych procesu samokształcenia człowieka. Świadomość własnej drogi zawodowej powinna towarzyszyć nam od najniższych szczebli edukacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie zorganizowała dla uczniów klas VI szkół podstawowych warsztaty zawodoznawcze. Prowadzącym zajęcia był mgr Maciej Natanek – pedagog, doradca zawodowy.

Celem warsztatów zawodoznawczych było przede wszystkim zasygnalizowanie uczniom, iż każdy z nich posiada pewne zdolności predystynujące do określonych zawodów i form aktywności. Każdy z uczestników dowiedział się na zajęciach jakie cechy osobowości są kluczowe w danych zawodach, w jakiej grupie zawodów czuje się on lepiej, a w jakiej gorzej, oraz uzyskał duży materiał do refleksji na temat konieczności poszerzania swojej wiedzy i kompetencji przez całe życie.

Warsztaty zawodoznawcze dla klas VI stanowią doskonałe preludium do owocnej współpracy doradcy zawodowego z uczniami na wyższych szczeblach edukacji. Zajęcia pozwoliły przybliżyć uczestnikom osobę doradcy zawodowego, poznać tajniki jego pracy oraz przekonać, iż jego pomoc może być bardzo przydatna już na etapie szkoły gimnazjalnej. Warsztaty będą kontynuowane w następnym roku szkolnym.

„UWAGA! MŁODSZE DZIECKO W SZKOLE” (18.06.2013 r.)

„Wydział Edukacji Miasta Krakowa zorganizował dla nauczycieli i wychowawców klas I – III cykl szkoleń pn. „UWAGA! MŁODSZE DZIECKO W SZKOLE”. W ramach tego programu pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3, psycholog mgr Maria Mostowik przeprowadziła zajęcia pt. „ POTRZEBY I LĘKI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM” Celem zajęć było:

 1. Zapoznanie słuchaczy z potrzebami psychicznymi i zaburzeniami lękowymi dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 2. Nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi przejawiającymi zaburzenia nerwicowe.
 3. Udzielenie wsparcia nauczycielom uczącym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w trakcie prowadzonych zajęć.

Przeprowadzone spotkania zwiększyły kompetencje zawodowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a pogłębiona wiedza i umiejętności będzie, mamy nadzieję, miała wpływ na jakość i efektywność pracy z najmłodszymi.

Uczestnicy szkoleń proszeni są o przesłanie na adres Poradni: ppp3krakow@gmail.com swego emaila w celu przesłania prezentacji.

Nie możesz wyjechać na wakacje? Wyjdź z domu! (10.06.2013 r.)

list Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Anny Okońskiej -Walkowicz w sprawie wakacji 2013

Wielce Szanowni Państwo,

Rodzice, Dzieci i Młodzież krakowskich szkół,

każdego roku radość perspektywy wakacyjnego wypoczynku gasi smutek powodowany brakiem możliwości wyjazdu poza Kraków, któremu często towarzyszy też brak nadziei na ciekawe i pozwalające na oddech od szkolnych rygorów oferty spędzenia tych letnich dni.

Tak wcale nie musi być. Tak nie może być zwłaszcza w nadchodzące wakacje!

Miasto Kraków finansuje wiele różnorodnych przedsięwzięć, których celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenia w zajęciach, które sprawią im radość i jednocześnie wpłyną korzystnie na ich ogólny rozwój. Szerzej otwierają swoje drzwi obiekty sportowe, kulturalne, ze swoją ofertą wychodzą też na przeciw instytucje pozarządowe.

W te wakacje chcemy dodatkowo sprawić, aby nawet w szkole nie było nudno. Projekt „ Lato w szkole „ jest propozycją, w której dla zainteresowanych zostaną zorganizowane zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym, ale też edukacyjno-kulturalnym. W ramach zajęć będzie można korzystać z wakacyjnej oferty muzeów i klubów sportowych, zostaną otwarte boiska i sale gimnastyczne. Projekt będzie wzbogacony ofertą bezpłatnych zajęć na krakowskich basenach. Szkoły, które zgłoszą akces do tego projektu dostaną na jego realizację środki finansowe, a nauczyciele prowadzący zajęcia będą zatrudnieni na umowę zlecenie. Na ten projekt miasto przeznacza 2 miliony złotych.

Zwróciłam się z prośbą do Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, by zbadali gotowość nauczycieli i potrzeby uczniów w zakresie uczestniczenia w tym projekcie. Na 4 czerwca, który był ostatnim dniem zgłoszenia przez szkoły chęci udziału zainteresowanie zgłosiło ponad 60 szkół. Warto sprawdzić, czy wśród zgłoszonych znajduje się szkoła, która jest blisko miejsca zamieszkania ucznia, lub zdecydować się na udział w zajęciach szkoły, która jest dalej, ale ma bardziej interesującą dla nas ofertę. Po wakacjach będę ciekawa opinii i uwag na temat tego, jak Państwa zdaniem zafunkcjonował ten program.

Również Młodzieżowe Domy Kultury przygotowały specjalną wakacyjną ofertę dla wszystkich uczniów spędzających lato w Krakowie.

Przez całe wakacje znajdą w nich coś dla siebie i maluchy i całkiem już dorośli uczniowie.

Centrum Młodzieży Jordana ul. Krupnicza, ul. Helclów niemal przez cały lipiec zaprasza na zajęcia świetlicowe z odrębnym programem dla dzieci młodszych i starszych. Plenery i warsztaty plastyczne dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Również miłośnicy filmu animowanego, fotografii, a także rękodzieła artystycznego mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach warsztatowych. Dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół przygotowano wakacyjny kurs nauki gry na gitarze lub keyboardzie oraz śpiewu. Na początku lipca Centrum Młodzieży zaprasza na popołudniowe lekcje tańca współczesnego, a niemal przez cały lipiec na otwarte zajęcia sportowo- rekreacyjne. Zachęcająco wygląda też oferta proponowanych konsultacji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: m.in. certyfikacja kompetencji informatycznych, warsztaty twórczego pisania.

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora, ul. Dietla, ul. Szeroka proponuje w tym roku ofertę wakacyjną o intrygującym haśle „ Bezgrzeczne lato”. W pierwszych dniach lipca organizatorzy zapraszają przede wszystkim na warsztaty interdyscyplinarne mające na celu połączenie formuły wypoczynku z aktywnością twórczą, która otwiera w młodym człowieku nowe przestrzenie wrażliwości i odczuwania, stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju. Cały lipiec upłynie w klimacie muzyki – warsztatów gitarowych, instrumentów klawiszowych i jazzu. W sierpniu rozpoczną się zajęcia w ramach Letniej Akademii Sztuk Walki. W ofercie znajdziecie też Państwo sporo ciekawych zajęć tematycznych, plenerowych, a także propozycje wycieczek.

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada przez cały lipiec czeka na „łowców przygód”, którzy w ramach tego projektu będą oczywiście poszukiwać skarbu, łowić dźwięki i w kręgu tajemnic przygotują ekspedycję w nieznane. W sierpniu organizatorzy zapraszają na obóz artystyczno-rekreacyjny w Sianożętach.

MDK „Dom Harcerza” ul. Lotnicza obiecuje swoją ofertą objąć ok.3000 dzieci i młodzieży. Przez cały lipiec, a także drugą połowę sierpnia będzie tu można ciekawie spędzić czas m.in. na warsztatach rękodzielniczych, plastycznych, gitarowych. Organizatorzy zadbali też o zajęcia sportowe, spotkania z interesującymi ludźmi i wyjścia do ciekawych miejsc.

Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej będzie pracował dla dzieci i młodzieży nieprzerwanie cały okres wakacji. Upłyną one tutaj pod znakiem plastyki, muzyki i tańca. Propozycje obejmują też cieszące się dużym zainteresowaniem „Spotkania z fantastyką”, wyjścia i wyjazdy w malownicze plenery. Nie zabraknie też różnorodnych zajęć o charakterze świetlicowym.

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” ul. Reymonta, Olszanica postawił w tym roku na organizację wyjazdów poza Kraków. W ofercie znajdą Państwo kolonie, obozy jeździecko-rowerowe, rehabilitacyjne, plastyczno-rekreacyjne, modelarsko- rekreacyjne. Można też miło spędzić czas na półkolonii, którą organizatorzy poprowadzą przez cały lipiec.

Młodzieżowy Dom Kultury ul. Beskidzka, ul. Na Wrzosach Kieruje swoją ofertę głównie do dzieci w wieku 8 – 12 lat. Oprócz szerokiego wachlarza zajęć stacjonarnych i wycieczek po Krakowie, przewidziano też warsztaty letnie w Mrzeżynie, warsztaty taneczne w Murzasichlu, a także obóz sportowy w Gardiejach.

Młodzieżowy Dom Kultury os. Tysiąclecia zaprasza dzieci i młodzież codziennie od 10.00 do 15.00 na zajęcia do Klubu Czasu Wolnego, Klubu Internautów, Pracowni Plastycznej. W wybrane dni tygodnia czekają też na chętnych projekcje filmowe, taneczne treningi i możliwość sprawdzenia swoich wokalnych talentów w karaoke. Nie zabraknie też wycieczek po Małopolsce. O godz.13. codziennie będzie oczekiwał słodki poczęstunek.

Młodzieżowy Dom Kultury os. Kalinowe, os. Szkolne proponuje szeroki wachlarz zajęć zarówno dla uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ofercie nie brakuje ambitnych zajęć muzycznych w studio piosenki, a także warsztatów gitarowych. W ramach zajęć tanecznych będzie można doskonalić technikę street dance, a także tanie towarzyski. Na chętnych czekają też zajęcia interaktywne w Parku Edukacji Globalnej, a także zabawy językowe. Nie zabraknie wycieczek i rejsów po Wiśle.

Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku jest do dyspozycji ze swoją ofertą dla uczniów pozostających w mieście od 1 do 26 lipca.

Szanowni Państwo,

to oczywiście tylko niektóre propozycje z szerokiej oferty, którą przygotowały dla Państwa Dzieci instytucje Gminy Miejskiej Kraków. Poinformuję Państwa o nich w następnym liście. Zdecydowana większość tych zajęć jest bezpłatna, a szczegółowe programy niebawem znajdą się na stronach internetowych każdej z tych instytucji.

Jestem przekonana, że w naprawdę licznych i ambitnych propozycjach Miasta każdy młody Człowiek znajdzie coś dla siebie, coś – co nie tylko da radość i wytchnienie, ale też poczucie, że wakacje spędzone w mieście mogą wzbogacić i doskonalić i że w tym sensie…są podróżą, która kształci. Wakacje powinny być czasem intensywnego rozwoju dzieci i młodzieży, i chcemy Państwu pomóc to urzeczywistnić.

Życząc miłych chwil wakacyjnych pozdrawiam serdecznie

Anna Okońska –Walkowicz

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Dziś obchodzimy Małopolski Dzień Uczenia Się

III Małopolski Dzień Uczenia się Przez Całe Życie przypada w tym roku w dniach 
7 i 8 czerwca. Myślą przewodnią tegorocznej edycji, jest hasło „Uczenie się łączy pokolenia”. Nasza Poradnia zgłosiła w tym przedsięwzięciu swój akces. W ramach inicjatywy, w dniu 
7 czerwca doradcy zawodowi z PPP-3 przeprowadzą zajęcia warsztatowe wśród uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.

Tematy warsztatów:

 • „Jak się uczyć, by się nauczyć” – warsztaty dla XXIX LO. W ramach zajęć, uczniowie będą mieli okazję do zapoznania się ze stylami i metodami uczenia się oraz odkryją najbardziej dla siebie efektywny styl uczenia się.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów w klasie II Gimnazjum nr 26. Składać się one będą z dwóch części:
  „Inwestuję w siebie – zainteresowania” – I część zajęć poświęcona będzie odkrywaniu przez uczniów własnych zainteresowań oraz poznawaniu dróg 
i metod ich rozwoju.
  Praktyczne wykorzystanie własnych zasobów – gra symulacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” – w II części uczniowie w sposób praktyczny przetestują własne umiejętności przedsiębiorcze, poznają skuteczne metody promowania 
i rozwijania własnego biznesu z wykorzystaniem zainteresowań.

Mamy nadzieję, że nasza oferta przyczyni się do zdobywania przez uczniów umiejętności przedsiębiorczych.

Podsumowanie II Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (22.05.2013 r.)

10 maja 2013 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych ¾ odbył się II Zjazd Ogólnopolskiej Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów „Alfa” Polskiego Towarzystwa Neuroterapii, w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji. Tak jak I Zjazd – 27 kwietnia 2012 r. – również to spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło na nie 135 osób z całej Polski, głównie pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Patronat nad Konferencją objęli: Pani Anna Okońska – Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Pani Marta Patena – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Barbara Mirek –Mikuła – dyrektor z  Wydziału Edukacji, Pani Marta Patena – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji do Spraw Ewaluacji.

W ramach Konferencji, poza warsztatami szkoleniowymi prowadzonymi przez Panią Elizę Mazur – neuroterapeutę, superwizora PTN, odbył się panel dyskusyjny „Sukcesy i wyzwania w zastosowaniu klinicznego modelu neuroterapii w praktyce neuroterapeuty oświatowego”. Jego uczestnicy to: Pani Jolanta Radoń – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, Pani Justyna Smorczewska – PPP nr 16 w Warszawie, Pani Urszula Szymska – PPP nr 2 w Sosnowcu, Pani Danuta Kozak – PPP w Tychach, Pani Michalina Robak – PPP nr 7 w Warszawie, Pani Maria Leszczawska – PPP w Szklarskiej Porębie. Terapeuci BFB z ww. Poradni podzielili się z uczestnikami Zjazdu wieloma spostrzeżeniami i wnioskami wypływającymi z doświadczenia w pracy z dziećmi metodą terapii BFB w Ich placówkach. Od ubiegłorocznego I Zjazdu – tak jak założyliśmy – odbyło się kilka spotkań warsztatowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 przy ul. Konfederackiej 18 oraz kilka szkoleń wyjazdowych w grupie poradnianej w Warszawie, a także dwukrotnie w Busku – Zdroju i w Dąbrowie Górniczej.

Cel konferencji, którym było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy, jednoczenia środowiska neuroterapeutów oświatowych i dzielenia się doświadczeniem, został w pełni osiągnięty i postanowiono umawiać się na kolejne warsztaty i III Zjazd w przyszłym roku, działając w imię idei szerzenia wiedzy pro-bono.

Obsługa medialna i fotografie to zasługa Pana Sebastiana Markiewicza.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji tutaj.

Praca w Projekcie Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego (14.05.2013 r.)

Pani Dorota Żarczyńska pedagog – doradca zawodowy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 3 bierze czynny udział w pracach Projektu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. Aktywnie uczestniczyła w grupie zadaniowej opracowującej materiały dla doradców zawodowych z zakresu tworzenia i konstruowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Obecnie opracowuje materiały do programu modułowego „Poradnictwo kariery w gimnazjum”, który będzie stanowić merytoryczne wsparcie dla szkół w realizacji zadań doradczych. Pracuje w module III opracowując jednostki modułowe: „Kształcenie ponadgimnazjalne – systemy rekrutacyjne” oraz „Autoprezentacja”. Praca w projekcie trwa od lipca 2012r. Spotkania odbywają się cyklicznie w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 pod kierunkiem koordynatorów Projektu: p. dyrektor PPP-2 – mgr Elwiry Zadęckiej i p. dr Mariana Piekarskiego. Prace projektowe odbywają się w grupach zadaniowych, które tworzą specjaliści ze wszystkich krakowskich poradni rejonowych oraz innych instytucji oświatowych.

Konferencja naukowa pn. „One są wśród nas – dzieci z problemami psychicznymi 
w szkole i przedszkolu” (26.04.2013 r.)

W dniu 25 kwietnia 2013 r. ponad 150-ciu dyrektorów, nauczycieli, psychologów 
i pedagogów z placówek oświatowych dzielnicy Podgórze oraz wielu zaproszonych gości z instytucji współpracujących z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3, wzięło udział w Konferencji naukowej pn. „One są wśród nas – dzieci z problemami psychicznymi w szkole i przedszkolu” zorganizowanej z inicjatywy PPP-3.

Konferencja objęta była honorowym patronatem przez Panią Annę Okońską – Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Panią Martę Patenę – Przewodniczącą Komisji Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty. Pani Wiceprezydent , otwierając konferencję, przekazała organizatorom ciepłe słowa wsparcia dla działań, które poszerzają wiedzę dot. metod pracy z dziećmi z zaburzeniami natury psychicznej, a Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji do Spraw Ewaluacji Kuratorium Oświaty, życzył owocnego spotkania w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dzieci z problemami psychicznymi.

Celem konferencji było przybliżenie specyficznych problemów dzieci chorych, dostrzeżenie 
i uwzględnienie w codzienności przedszkolnej i szkolnej ich potrzeb oraz podkreślenie konieczności pogłębiania współpracy w tym zakresie, przez trzy główne ogniwa tj. rodzinę, szkołę i poradnię. Uczestnicy konferencji byli usatysfakcjonowani wysokim poziomem wystąpień autorytetów medycznych, w osobach P.T. wykładowców i możliwością podzielenia się bogatym doświadczeniem zawodowym.

W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało wiele ciekawych tematów: „Metody oddziaływań psychologicznych w zaburzeniach tikowych” to wystąpienie dra nauk med., mgr psychologii Tomasza Srebnickiego – terapeuty poznawczo-behawioralnego z warszawskiego Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Z kolei dr nauk med. Artur Kołakowski – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, z warszawskiej Poradni „Poza Schematami” wystąpił z tematem „Gdy zalecenia pomagania dziecku z ADHD trzeba przenieść na codzienną pracę z uczniem. Praktyczne podejście widziane oczami terapeuty”. Następnie dr hab. med. Renata Modrzejewska –specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, z krakowskiej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ podzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi w temacie: „Zespół Aspergera – prawdziwie męski mózg”. „Jedna czy wiele depresji – zaburzenia depresyjne 
u dzieci i młodzieży” to ciekawy temat przedstawiony przez dra nauk med. Krzysztofa Szwajcę – psychiatrę, psychoterapeutę, również z  krakowskiej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ.

W przerwie konferencji pojawił się element jubileuszowy, ponieważ spotkanie stanowiło podsumowanie wielu ciekawych inicjatyw podejmowanych przez Poradnię nr 3, nie tylko 
w ostatnich latach, ale w ciągu całego 50-lecia działalności. Uczestnicy otrzymali publikację książkową „50-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 – 1962-2012”, wydaną przy finansowym wsparciu udzielonym przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki. Na jej treść składa się historia powstania i rozwoju placówki oraz artykuły przygotowane przez pracujących w poradni specjalistów, opisujące szerokie spektrum ich działalności. Miłym akcentem był także występ 10-cio osobowej grupy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Basztowej 8, która otrzymała bardzo gromkie brawa za piękny koncert.

Po zakończeniu konferencji Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Małgorzata Piec, usłyszała wiele miłych słów, potwierdzających zasadność jej organizacji.

Niebawem przekażemy informację dotyczącą materiałów konferencyjnych, udostępnionych przez P.T. wykładowców i zamieścimy zdjęcia w galerii.

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym i niedostosowani społecznie (05.04.2013 r.)

W dniach 25 – 27 marca 2013 r. Dyrektor PPP-3 mgr Małgorzata Piec wzięła udział w kursie doskonalącym na temat: „Przygotowanie członków zespołów orzekających poradni psychologiczno-pedagogicznych do roli liderów wojewódzkich”, zorganizowanym przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Celem kursu było przygotowanie kadr systemu edukacji do formułowania treści orzeczeń i opinii w sposób użyteczny dla szkoły oraz wspierania członków zespołów w procesie opracowywania dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczeń wydawanych uczniom z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i  niedostosowanie społeczne.

Pracownik Poradni nr 3, psycholog specjalizujący się w diagnozie trudności tego obszaru, mgr Ewa Soja, przedstawiła w trakcie szkolenia Dyrektorom Poradni z terenu Polski, prezentację pt. „Co wpływa na jakość orzeczeń wydawanych uczniom z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i  niedostosowanie społeczne?”.

Pani Ewa Soja zaprezentowała metody diagnozy i opieki postdiagnostycznej, wypracowane przez krakowski Międzyporadniany Zespół do pracy z uczniami o których była mowa na szkoleniu, w skład którego wchodzą osoby, będące liderami w swoich placówkach w tym obszarze pracy, a jednocześnie pełniące rolę łączników między pracownikami wszystkich Poradni, a zespołem zadaniowym.

Mówiła też o tym, że podstawą do przygotowania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest wieloaspektowa diagnoza i zalecenia formułowane na podstawie tej diagnozy.

Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym uznaniem słuchaczy.

W załączeniu prezentacja.

Warsztaty przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu” (05.07.2013 r.)

W bieżącym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja warsztatów przedsiębiorczości dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia prowadził mgr Maciej Natanek – pedagog, doradca zawodowy.

Celem zajęć było zachęcenie uczniów do poznawania własnych zasobów i predyspozycji, wzbudzenie refleksji odnośnie przyszłości zawodowej oraz rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych uczniów.

Biorąc udział w warsztatach uczniowie doświadczyli w praktyce, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą, oraz jakie cechy należy pielęgnować, aby osiągnąć sukces w życiu zawodowym.

Dzięki atrakcyjnej formie i możliwości empirycznego wcielenia się w postać przedsiębiorcy, uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach oraz zgłaszali chęć udziału w następnych edycjach, które będą kontynuowane w roku następnym.

„Dysleksykon” (04.07.2013 r.)

To zajęcia prowadzone indywidualnie lub w parach, dla uczniów szkół podstawowych z dysleksją. Terapia polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji leżących u podłoża specyficznych trudności w uczeniu się. W czasie zajęć trenowane są umiejętności czytania, pisania, przyswajania zasad ortografii. Ponadto nacisk położony jest na zdolność koncentrowania uwagi, zapamiętywanie informacji oraz stymulowanie mocnych stron dziecka.

Życzenia Wielkanocne (28.03.2013 r.)

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
duchowego wzbogacenia, rodzinnego ciepła i serdeczności
oraz umocnienia dającego pokój i nadzieję życzy

Dyrektor oraz Pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu? (07.03.2013 r.)

W dniu 09 kwietnia 2013 r. w godz. od 17:00 do 19:00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18 odbędą się zajęcia grupowe dla Rodziców gimnazjalistów kl. III pt. „Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu?”

Celem zajęć jest przekazanie informacji nt. zmian w szkolnictwie zawodowym oraz przygotowanie Rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. (12) 266-19-50
Serdecznie zapraszamy!

„VI Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę” (07.03.2013 r.)

W dniu 4 marca 2013 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, przy ulicy Rajskiej12 odbyła się „VI Konferencja Małopolska otwarta na wiedzę” będąca m.in. podsumowaniem pięcioletniej działalności Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie jest jednym z jego aktywnych członków założycieli.

Od początku działalność partnerstwa wspiera Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, a od strony organizacyjnej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Celem działania Partnerstwa jest między innymi współpraca małopolskich instytucji związanych z kształceniem, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości edukacji oraz powszechności i dostępności doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Jedną z grup zadaniowych w ramach Partnerstwa jest grupa „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, którego liderem jest Barbara Michalska-wicedyrektor Poradni. Grupa zadaniowa od grudnia 2008 roku zajmowała się wypracowaniem zasad spójnego systemu informacji zawodowej w Małopolsce i tworzeniem sieci doradców świadczących usługi dla różnego rodzaju klientów. Za szczególne zaangażowanie w prace MPKU, przedstawiciele wielu instytucji, wśród nich Pani Barbara Michalska, zostali uhonorowanymi podziękowaniami.

W czasie Konferencji zaproszeni eksperci z Polski i zagranicy dyskutowali o uczeniu się przez całe życie, o jakości szkoleń i o dalszych planach, a posłowie do Parlamentu Europejskiego: Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein i profesor Jerzy Buzek przesłali-dzięki nowoczesnym technologiom- gratulacje i życzenia dla Partnerstwa.

Na zakończenie konferencji Pani Dyrektor Poradni Małgorzata Piec i inni Partnerzy podpisali wypracowaną deklarację dalszej współpracy w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego w perspektywie 2020 roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Współpraca PPP-3 z Uniwersytetem Pedagogicznym (praktyki studenckie) (01.03.2013 r.)

Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 otrzymali od Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, podziękowania za współpracę w przygotowywaniu studentów pedagogiki specjalnej do wykonywania zadań zawodowych. Zdaniem Dyrekcji i Pracowników ww. Instytutu rola praktyk zawodowych i wkład w ich realizację ze strony poradni jest bardzo cenny. Bez takiej współpracy trudno wyobrazić sobie prawidłową realizację procesu kształcenia studentów oraz ich przygotowania do przyszłej pracy. W związku ze zmianami dokonującymi się w szkolnictwie wyższym oraz z uwagi na jakość i efektywność kształcenia studentów, w lutym odbyło się spotkanie w Instytucie Pedagogiki Specjalnej z instytucjami współpracującymi, w tym z naszą Poradnią, na temat sposobów usprawniania realizacji praktyk studenckich i modelu przyszłej współpracy.

Wizyta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju (01.03.2013 r.)

W dniu 18 lutego 2013 r. Dyrektor Poradni PPP-3 Małgorzata Piec odwiedziła zaprzyjaźnioną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-Zdroju.

Spotkanie z Panią Dyrektor Poradni w Busku Jolantą Czyrny, było bardzo sympatycznym i wartościowym doświadczeniem.

Poradnia w Busku mieści się w dogodnym dla potrzebujących pomocy miejscu. Wyposażenie i estetyka wnętrz wzbudziła w Pani Dyrektor PPP-3 duży podziw i uznanie dla działalności placówki. Panie Dyrektorki wymieniły między sobą wiele istotnych informacji i przemyśleń dotyczących Poradnictwa. Pani Dyrektor z Buska wraz z pracownikami została zaproszona do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym w trakcie II Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback, którą organizuje PPP-3 w dniu 10.05.2013 r. w Krakowie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wizyty w Busku w galerii zdjęć.

Przekaż 1% podatku dla naszej Poradni! (19.02.2013 r.)

Zachęcamy Wszystkich , którzy mogliby wesprzeć PPP-3 o wypełnienie odpowiedniego formularza PIT (28,36,36L,37,38,39): w rubryce „Cel szczegółowy” – wpisujemy:

Kraków PPP-3
KRS 0000052078
Konto:
Bank PEKAO S.A. w Krakowie
67 1240 4533 1111 0000 5423 1735.

Na podstawie umowy, którą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 podpisała ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole “Małopolska”, otrzymamy dla Poradni odpisaną przez Państwo kwotę. Dziękujemy z góry za życzliwość.

„Rodzice w szkole - szkoła w rodzinie" (19.02.2013 r.)

Pod takim tytułem Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zorganizowało bardzo ciekawą konferencję z cyklu: Dialogi Profilaktyczne. Wszystkim wystąpieniom przyświecał cel: “Poszukiwanie wspólnych rozwiązań”. Z ogromnym zainteresowaniem słuchano o przemianach współczesnej rodziny polskiej i o jej funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w tym kontekście, o prawach i obowiązkach rodzica w szkole, o kłopotach w komunikacji z perspektywy systemowej, o skutecznych kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicem przez przedstawienie strategii negocjacyjnych i efektywnej komunikacji, o motywowaniu do współpracy, a także o tym którędy bliżej do celu, czy przez profilaktykę w szkole, czy przez profilaktykę w rodzinie. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 mgr Małgorzata Piec w swoim wystąpieniu, które było jednym z punktów programu, mówiła o doświadczeniach we współpracy z rodzicami i szkołą z perspektywy pracowników pedagogicznych poradni. Zaprezentowała bardzo wiele przykładów pracy Poradni nr 3, będącej jednym z podmiotów triady: Rodzic – Szkoła – Poradnia, w profilaktycznych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. Sama konferencja, a także spotkanie dyskusyjne dotyczące roli nauczyciela we wspieraniu rodziców w rozwoju uczniów oraz warsztaty na temat asertywnej komunikacji z trudnym rodzicem, alternatywnych form budowania długotrwałej współpracy szkoły z rodzicami oraz zasad, narzędzi i sposobów współdziałania rodziców i nauczycieli w obliczu potrzeb rozwojowych uczniów, stanowiły niezwykle cenny wkład w pracę pedagogów.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 ma już 50 lat! (22.01.2013 r.)

W środowisku krakowskich instytucji oświatowych jesteśmy dość „młodzi”, ale jednak fakt działania i służenia pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom przez 50 lat, warto odnotować. Z tej okazji 25 kwietnia 2013 roku (czwartek) w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się uroczysta konferencja naukowa. Stanowić ona będzie podsumowanie wielu inicjatyw podejmowanych w przeszłości. Celem konferencji pn. „One są wśród nas – dzieci z problemami psychicznymi w szkole i przedszkolu” będzie przybliżenie nauczycielom i pedagogom szkolnym specyficznych problemów funkcjonowania w szkole i przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i chorobami psychicznymi, a także wskazać kierunki i sposoby pracy z nimi. Doświadczenia wielu krajów, a także nasze, pokazują, że dzieci te najpełniej uczestniczą w procesie edukacji , gdy pozostają wspólnie ze swoimi rówieśnikami i w najbliższym otoczeniu. Mogą uczyć się i być razem ze wszystkimi – pod warunkiem, że będziemy chcieli je bliżej poznać, dostrzec ich indywidualne potrzeby i wykorzystać tę wiedzę w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem. Zaproszenia skierujemy do współpracujących z nami przedszkoli, szkół, poradni i innych instytucji, po opracowaniu szczegółowego planu spotkania. W konferencji potwierdzili swe wystąpienia zaproszeni specjaliści psychiatrzy i psycholodzy z Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej z Warszawy i z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży z Krakowa zajmujący się w/w tematyką.

Międzyporadniany Zespół do pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (22.01.2013 r.)

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 ; psycholog mgr Elżbieta Kania i psycholog mgr Ewa Soja biorą udział w spotkaniach zespołu do pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, powołanego z inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4. Zespół powstał w związku potrzebą stosowania jednolitego modelu pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. W skład Zespołu wchodzą osoby, które są liderami w swoich placówkach w tym obszarze pracy, a jednocześnie pełnią rolę łączników między pracownikami wszystkich Poradni a zespołem zadaniowym. Praca Zespołu ukierunkowana jest na próbę unifikacji procesu diagnostycznego, a następnie pomoc psychologiczną dostępną w poradniach, współpracę z rodzicami uczniów, współpracę ze specjalistami z zakresu psychiatrii i neurologii oraz instytucjami jak MOPS, policja, sąd, w tym kuratorzy sądowi. Zaznaczono zasadność podzielenia się kompetencjami i obowiązkami dotyczącymi oddziaływania na ucznia pomiędzy współpracujące instytucje, szczególnie szkolę, poradnię a rodziców ucznia, w celu zoptymalizowania oddziaływań terapeutycznych dla eliminowania czynników zakłócających proces socjalizacji.

W marcowym Biuletynie „Trójka” napiszemy szerzej o procedurach postępowania, o działaniach profilaktycznych w szkole oraz o podejmowaniu interwencji w sytuacjach szczególnych zagrożeń z tego obszaru.

II Ogólnopolska Konferencja Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (22.01.2013 r.)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 organizuje II Ogólnopolską Konferencję Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback w imię idei szerzenia wiedzy pro-bono. Zjazd Szkoleniowy terapeutów pracujących metodą EEG-BFB odbędzie się 10 maja 2013 r. (piątek). Celem konferencji jest dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy, jednoczenia środowiska neuroterapeutów oświatowych i dzielenia się doświadczeniem. Od ubiegłorocznego I Zjazdu – tak jak założyliśmy – odbyło się kilka spotkań warsztatowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 przy ul. Konfederackiej 18 oraz kilka szkoleń wyjazdowych w grupie poradnianej w Warszawie, a także dwukrotnie w Busku – Zdroju i w Dąbrowie Górniczej. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu – w piątek 10 maja, a w kolejne wolne dni zachęcamy do spacerów po naszym pięknym mieście. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Poradni: ppp3krakow@gmail.com.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku (21.12.2012 r.)
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku (21.12.2012 r.)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
pełnych miłości i spokoju,
oraz
pogody ducha i wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2013

życzy
Dyrekcja i Pracownicy
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 
w Krakowie

I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła” (04.12.2012 r.)

„Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces”

140 dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych z 38 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski, w tym 4 rejonowych i 4 specjalistycznych miasta Krakowa, wzięło udział w I Małopolskim Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych zorganizowanym z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, w dniu 23 listopada 2012 r. Tematem przewodnim było hasło &bdquoDobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła”.

Forum objęte zostało honorowym patronatem przez Panią Annę Okońską – Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Krakowa, Panią Martę Patenę – Przewodniczącą Komisji Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty. Wsparcia organizacyjnego udzieliła Rada Dzielnicy VIII Dębniki.

W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało wiele ciekawych tematów: „Idea wczesnego wspomagania rozwoju” to wystąpienie Pani Antoniny Ludery z  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie z filią w  Wojniczu. Z kolei „Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego – realizm i kompleksowość opieki” przedstawiły Panie: Jadwiga Grabowska – Wydra, Anna Piotrowska, Ewa Szostek (rodzic) ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie. Pani Dyrektor Ewa Pohorecka z Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie mówiła o „Orzecznictwie oświatowym z doświadczeń Poradni wytypowanej do orzekania dla dzieci z autyzmem, uszkodzeniem słuchu i wzroku”. Następnie Pani Anna Paluch z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie podzieliła się swoimi doświadczeniami zawodowymi w temacie: ”Jak pomóc dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji”. Pani Magdalena Jabłońska pytała „Czy można wygrać z dysleksją” omawiając ciekawe doświadczenia z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Tarnowie z  filią w Żabnie. „E-learning w terapii pedagogicznej” to nowatorski sposób pracy z dzieckiem przedstawiony przez Panią Ewę Gaweł z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 w Kraków. Z kolei Pani Irena Chądzyńska z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Krakowie dzieliła się swoimi interesującymi doświadczeniami w temacie „Między trudnościami, a sukcesem … współpraca szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej w budowaniu strategii pomocy dla ucznia”, a Pan Patryk Hajdo z Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie przedstawił „Narracyjną metodę rozwiązywania konfliktu w klasie”. O doradztwie zawodowym mówiła Pani dyrektor Elwira Zadęcka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Krakowie w swym wystąpieniu „Gimnazjalista wybiera zawód – system wsparcia” oraz Pani dyrektor Ewa Karcz z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wolbromiu na temat „Jak nie zostać bezrobotnym absolwentem”. Pani dyrektor Barbara Woszczyna z Krakowskiego Ośrodka Terapii w  Krakowie przedstawiła „Systemowe wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli”, a Pani dyrektor Wanda Papuga z Samorządowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej w Krakowie „Program wsparcia wychowawczej funkcji rodziny”. W końcowym wystąpieniu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie zaprezentowała przez wystąpienie Pani Elizy Mazur i Marty Siewiery – Pięciak „Biofeedback – nowa forma terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka”

Systemowe wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Patryk Hajdo, Narracyjna metoda rozwiązywania konfliktu w klasie
Eliza Mazur, Biofeedback – nowa forma terapii w poradnictwie. Teoria i praktyka
Marta Siewiera-Pięciak, EEG Biofeedback – nowa forma terapii teoria i praktyka
Wanda Papugowa, Program Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny
Anna Piotrowska, Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego – realizm i kompleksowość opieki
Magdalena Jabłońska, Czy można wygrać z dysleksją?
Magdalena Jabłońska, Wygrać z dysleksją
Tarnów filia Wojnicz – metody pracy
Tarnów filia Wojnicz – Sala stymulacji rozwoju
Tarnów filia Wojnicz – Sala stymulacji rozwoju
Tarnów filia Wojnicz – Idea wczesnego wspomagania rozwoju
Ewa Gaweł, e-learning w terapii pedagogicznej

Założone cele spotkania jakimi były integracja środowiska i wymiana doświadczeń zostały osiągnięte w pełnym wymiarze. Wszyscy uczestnicy Forum byli usatysfakcjonowani wysokim poziomem wystąpień przedstawicieli Poradni i możliwością bezinteresownego dzielenia się często bardzo oryginalnym dorobkiem swojej pracy zawodowej.

Dowodem uznania dla tej inicjatywy było wiele ciepłych słów skierowanych do Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie Małgorzaty Piec, która zadeklarowała zorganizowanie II Forum w przyszłym roku.

Podsumowaniem spotkania niech będą słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (30.11.2012 r.)

Za nami Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 12 – 18 listopada 2012 r. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się jednocześnie w 120 krajach świata. Spośród 34 instytucji Małopolski zaangażowanych w to przedsięwzięcie, nasza Poradnia objęła swym działaniem młodzież XV i XXVIII LO. Odbyły się dwa spotkania z osobami przedsiębiorczymi. Jedną z nich był p. Oktawian Ożóg – Dyrektor Handlowy z wieloletnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym. Druga osobą była p. Kamila Pacyna absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na spotkaniu z młodzieżą podzieliła się swoimi doświadczeniami zdobywanymi w trakcie studiowania. Przekazała młodzieży cenne informacje nt. korzystania z programów unijnych dostępnych studentom. W swoim wystąpieniu omówiła między innymi program Erasmus, MOST (program mobilności studentów w trakcie studiowania). Z pewnością obydwa spotkania z młodzieżą wpłynęły na rozbudzenie postawy kreatywnej i przedsiębiorczej. Oprócz tych wydarzeń doradca zawodowy – Danuta Nowak prowadziła konsultacje indywidualne oraz wspierała młodzież w planowaniu kariery zawodowej.

Do pobrania prezentacja p. Kamili Pacyny tutaj.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum (30.11.2012 r.)

W dniach 27.11. , 28.11., 29.11. oraz 30.11.2012 r. w województwie małopolskim odbyły się konferencje poświęcone przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia – „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w gimnazjum”. Konferencje były odpowiedzią na potrzeby środowiska edukacyjnego dot. przybliżenia tej tematyki.

W dniu 27 listopada b.r. w Tarnowie w Centrum Kształcenia Praktycznego w konferencji wzięli udział dyrektorzy gimnazjów z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i m. Tarnowa. Natomiast w dniu 28 listopada b.r. w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy gimnazjów z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego nowotarskiego, tatrzańskiego, m. Nowy Sącz. W trakcie obu konferencji obok innych ważnych wystąpień doradca zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 – Danuta Nowak przedstawiła prezentację pt. „Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – wątpliwości i możliwości”.

Do pobrania multimedialna prezentacja do wykorzystania w szkołach tutaj.

I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła” (19.11.2012 r.)

W dniu 23 listopada 2012 r. (piątek) w godzinach 9:00 do 15:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3/4 odbędzie się I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre praktyki we współpracy: poradnia – rodzice – szkoła”. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy w środowisku poradnianym, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Forum będzie służyć także refleksji nad perspektywami rozwoju poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w systemie polskiej oświaty. Udział w spotkaniu zgłosiło dotychczas 120 osób – dyrektorów i pracowników krakowskich i małopolskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Organizatorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie. Patronat nad Forum sprawuje Pani Anna Okońska – Walkowicz – Wiceprezydent Miasta Kraków, Pani Marta Patena – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty.

Inicjatywa ma służyć integracji małopolskiego środowiska poradnianego i  planujemy realizować ją corocznie.

Pobierz program.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (31.10.2012 r.)

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to ogólnoświatowa inicjatywa organizowana od 2008r. promująca przedsiębiorczość wśród ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy. To także ruch społeczny o zasięgu globalnym, który ma na celu utworzenie środowiska społecznego, aktywnie wspierającego przedsiębiorcze postawy i kreatywne inicjatywy młodych ludzi wśród mieszkańców naszego globu.

W 2011r. w wydarzeniu tym wzięło udział 115 krajów świata, w tym Polska. Małopolska uczestniczy w tym przedsięwzięciu już trzeci raz. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako koordynator projektu w Małopolsce zgłosił Akcesję Małopolski do udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości do krajowego koordynatora przedsięwzięcia.

W tym roku Partnerem wydarzenia stała m.in. się nasza placówka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie.

Data wydarzenia: 12 – 18 listopada 2012r.
„Biznes w zasięgu ręki”

Szczegółowe informacje o programie wydarzenia w poszczególnych miastach naszego województwa, dniach i instytucjach biorących udział w tej akcji można znaleźć na portalach:
www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl (adres regionalny)
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl (adres ogólnokrajowy)

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań PPP-3:

12 listopada 2012r.

Warsztaty aktywizujące pt. „Przedsiębiorczość szansą na sukces zawodowy” – zajęcia kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie ul. Konfederacka 18,
Prowadzące – doradcy zawodowi: Danuta Nowak, Janina Smęder
Czas trwania: godz. 16.00 do 18.00
Zainwestuj w siebie, weź bezpłatny udział w proponowanych warsztatach.
Swój udział zgłoś pod nr tel. (12) 266-19-50
Zgłoszenia przyjmowane są od 31.10. do 10.11.2012r.

13 listopada 2012r.

Spotkanie z człowiekiem sukcesu
Miejsce: XV LO – uczniowie kl. II
Czas trwania: godz. 9.00 -10.00
Gościem spotkania będzie Oktawian Ożóg absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie międzynarodowym. Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość wysłuchania wykładu na temat przedsiębiorczości, szansy na niezależność i bezpieczeństwo finansowe we współczesnym świecie. Spotkanie pozwoli uczniom m.in. dowiedzieć się jak osiągnąć sukces w firmie. Spodziewany rezultat tego przedsięwzięcia to przede wszystkim zachęcenie uczestników do wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy i kształtowanie kreatywnej postawy jako klucza do sukcesu.

13 listopada 2012r.

Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi– pt. „Rozpoznaj swoje cechy osobowości”
Miejsce: XV LO w Krakowie Al. Dygasińskiego 15
Doradcy zawodowi: Danuta Nowak, Janina Smęder
Czas trwania: godz. 10.30 – 11.30
Indywidualne konsultacje z doradcami mają na celu rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych oraz uzyskanie wsparcia w dążeniu do wytyczonego celu.

14 listopada 2012r.

Spotkanie z gościem – tegoroczną absolwentką z kreatywną osobowością
Miejsce: XXVIII LO Kraków ul. Czackiego 11
Prowadzące – doradcy zawodowi: Danuta Nowak, Janina Smęder
Czas trwania: godz. 9.50 – 10.35
Gościem spotkanie będzie Kamila Pacyna– absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która w trakcie studiowania odznaczała się niezwykłą przedsiębiorczością, korzystała z programu Erasmus, MOST (program mobilności studentów) i w trakcie studiowania zdobywała doświadczenia w różnych krajach, nawet tych odległych np. Maroko

14 listopada 2012r.

Indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi – pt. „Rozpoznaj swoje cechy osobowości”
Miejsce: XXVIII LO Kraków ul. Czackiego 11
Doradcy zawodowi: Danuta Nowak, Janina Smęder
Czas trwania: godz. 11.00 – 12.00

Serdecznie zapraszamy!

Praca w terenie (22.10.2012 r.)

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie, jak co roku podjęli ścisłą współpracę z placówkami z terenu Podgórza, pozostającymi pod jej opieką.

Po spotkaniach z dyrektorami przedszkoli oraz pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które odbyły się na zaproszenie dyrektora PPP – 3 w naszej placówce, ustalono zasady współpracy w roku bieżącym.

W planowaniu uwzględniono:

 1. potrzeby i oczekiwania placówek,
 2. obowiązujące przepisy w szczególności: Rozp. MEN z 17 listopada 2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz Rozp. MEN z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 990/2012 Prezydenta Miasta z dnia 13 kwietnia 2012 roku, określającymi minimalną, tygodniową liczbę godzin pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej udzielanej przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych w szkołach i placówkach, tj.: pedagogicznych w szkołach i placówkach, tj.: Przedszkole – na każdą rozpoczętą liczbę 50 dzieci – 0,5 godz. Szkoła podstawowa, ogólnokształcąca, szkoła muzyczna – na każdą rozpoczętą liczbę 150 uczniów – 0,5 godz.
  Gimnazjum – na każdą rozpoczętą liczbę 150 uczniów – 0,5 godz. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane dla młodzieży – na każdą rozpoczętą liczbę 300 uczniów – 0,5 godz.
  Zasadnicza szkoła zawodowa, technikum dla młodzieży – na każdą rozpoczętą liczbę 200 uczniów – 0,5 godz.
 3. liczbę dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół (28 tys.) z terenu Dzielnicy VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
 4. ofertę pracy poradni skierowaną do dzieci, rodziców i nauczycieli realizowaną na terenie poradni codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00 i w terenie,
 5. aktualne możliwości kadrowe Poradni (36 psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów biofeedback).
IV Ogólnopolski Tydzień Kariery 15 – 21.10. 2012r. (24.09.2012 r.)

Nasza Poradnia już kolejny rok bierze aktywny udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, inicjatorem którego jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje”.

W tym roku Stowarzyszenie chce nas zainspirować do zastanowienia się nad podejściem do pracy. Co w kontekście naszej drogi zawodowej ma znaczenie kluczowe: zdobycie zawodu, czy gromadzenie coraz to nowych kompetencji?

W naszej Poradni przez cały rok szkolny doradcy zawodowi udzielają pomocy uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych zachęcając ich do świadomego planowania kariery zawodowej i otwarcia się na wyzwania współczesnego rynku pracy.

W ramach OTK podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzimy zajęcia z uczniami młodszymi tj. z klas VI szkół podstawowych.

Zajęcia warsztatowe pt. „Doradca zawodowy – kto to taki?” przybliżą uczniom osobę doradcy zawodowego, dostarczą informacji o tym zawodzie i zachęcą ich do korzystania z pomocy doradcy w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także w życiu dorosłym. Nasze zajęcia zostaną przeprowadzone w kilku szkołach podstawowych dzielnicy Podgórze, tj.: w Szkole Podstawowej nr 25, 29, 30, 40, 56, 61, 111, 151.

W tym przedsięwzięciu wezmą udział wszyscy pracownicy Działu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego naszej Poradni.

Chętne szkoły podstawowe nie biorące udziału w OTK zainteresowane przeprowadzeniem takich zajęć dla swoich uczniów zapraszamy do współpracy przez cały rok szkolny – czekamy na zgłoszenia.

I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (17.09.2012 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie uprzejmie przypomina Państwu Dyrektorom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Krakowa i Małopolski oraz Pracownikom Państwa Poradni o zaproszeniu do udziału w I Małopolskim Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pt. „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”.

Forum planujemy organizować systematycznie jeden raz w roku. Służyć ono będzie zacieśnieniu współpracy w środowisku poradnianym, wymianie doświadczeń i prezentowaniu przykładów dobrych praktyk, w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Forum będzie służyć także refleksji nad perspektywami rozwoju poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w systemie polskiej oświaty.

Forum odbędzie się 23 listopada 2012 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4. Czekamy na przesłanie propozycji krótkich wystąpień z tytułem i treścią artykułu na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 21.09.2012 r. Udział w Forum jest bezpłatny.

Dyżury w placówkach (14.09.2012 r.)

Pracownicy z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 będą pełnić w bieżącym roku szkolnym dyżury na terenie szkół i przedszkoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po rozeznaniu oczekiwań i potrzeb placówek. Planuje się indywidualne ustalenia terminów dyżurów z Dyrektorami Placówek. Poradnia informuje, że w trakcie wszystkich dni otwartych w szkołach obecni będą psycholodzy lub pedagodzy z PPP-3 opiekujący się nimi.

Zebrania z P.T. Pedagogami Szkół z Dzielnicy Podgórze (14.09.2012 r.)

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ?ul. Konfederackiej 18 zaprasza osoby pełniące funkcje Pedagogów Szkolnych ?na spotkania w PPP-3, odpowiednio w dniu:
02.10.2012 r. (wtorek) o godz. 8:30 – szkoły podstawowe,
04.10.2012 r. (czwartek) o godz.8:30 – gimnazja,
05.10.2012 r. (piątek) o godz. 8.30 – szkoły ponadgimnazjalne

W programie spotkania:

 1. Model współpracy szkół z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w kontekście obowiązujących przepisów oraz wzajemnych oczekiwań i możliwości ze strony Szkół i Przedszkoli z Dzielnicy Podgórze oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3.
 2. Oferta Poradni nr 3 z zaplanowanymi działaniami diagnostycznymi i postdiagnostycznymi na rok szkolny 2012/2013.
Witamy w nowym roku szkolnym 2012/2013 (05.09.2012 r.)

Serdecznie witamy Wszystkich odwiedzających naszą stronę w nowym roku szkolnym. Dzieciom i Młodzieży życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a Rodzicom i Nauczycielom radości z osiąganych efektów.

Zapraszamy do przeglądnięcia naszej oferty na rok szkolny 2012/2013 oraz do przeczytania artykułu w najnowszym Biuletynie „Trójka” nr 26.

Warsztaty szkoleniowe EEG-Biofeedback „Akademii Neuroterapii” w PPP-3 (03-04.09.2012 r.)

W ramach działalności Ogólnopolskiej Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów „Alfa” w PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w Krakowie odbyły się kolejne dwie sesje warsztatowe: 3 września (poniedziałek) i 4 września (wtorek) 2012 r. w godzinach od 10:00 do 15:00. Gościliśmy koleżanki z Poradni Psychologicznych z różnych miast Polski. Warsztaty miały na celu zapoznanie się z koncepcją praktyki klinicznej i przygotowanie się do warsztatów praktycznych, które prowadzone będą przez Michaela Thompson, M.D. i Lyndę Thompson, Ph.D. , w trakcie „16 tej Międzynarodowej Konferencji Biofeedback Foundation of Europe”, w dniach 11 – 15 września 2012 w Rzeszowie. Omówiono tematy: „Wprowadzenie w  praktykę neurofeedbacku: oszacowanie wstępne prowadzi do właściwej interwencji”, „Powiązania serca i  mózgu: Neuroanatomia jest podłożem efektywności interwencji łączących neurofeedback z  biofeedbackiem”, „Podłoże neuroanatomiczne interwencji optymalnego wykonania: podstawy kreowania praktyki klinicznej łączącej neurofeedback i  biofeedback w  optymalizacji ważnych aspektów funkcjonowania umysłowego i psychofizjologicznego w  celu osiągnięcia „nastawienia (ustawienia) na sukces”.

Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback (10.05.2012 r.)

27 kwietnia 2012 r. w reprezentacyjnej sali Hotelu Europejskiego w Krakowie przy ul. Lubicz 5 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów Polskiego Towarzystwa Neuroterapii „Alfa”. Została ona założona w celu propagowania modelu neuroterapii (EEG – biofeedback) opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Practice) z uwzględnieniem specyfiki pracy w placówkach oświatowych.

Zalążkiem Towarzystwa było powstanie, podczas konferencji pn. „Neurofeedback – neuroanatomia, ADHD, zespół Aspergera, trudności w nauce, zaburzenia lękowe i depresyjne”, w Rzeszowie w dniach 20-22.10.2010 r., pomysłu na utworzenie takiego zespołu. Pełne wsparcie i zaangażowanie otrzymano ze strony dr Lindy i prof. Michaela Thompsonów uczestników konferencji, którzy pośredniczyli wówczas w nawiązaniu kontaktów z największymi organizacjami neuroterapeutów na świecie: ABPA, ISNR, BFE, SABA, ANA, SAN, które zgłosiły chęć udzielenia wsparcia merytorycznego.

Na pierwszym zjeździe neuroterapeutów w dniu 27 kwietnia 2012 r. pojawiło się 120 osób z całej Polski, głównie pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaproponowano – co spotkało się z żywym odzewem uczestników konferencji – cykliczne spotkania warsztatowe nazwane przez nas Akademią Neuroterapeutów BFB, z miejscem spotkań w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Krakowie przy ul. Konfederackiej 18. Będą to warsztaty dla osób pragnących doskonalić swą wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy, terapii i analizy rezultatów terapii. W trakcie każdego spotkania prezentowane byłoby studium przypadku z omówieniem procesu diagnostycznego, oraz multimedialne wystąpienia i prezentacje.

Przewidziano również szkolenia wyjazdowe dla zorganizowanych grup poradnianych w innych województwach (np. śląskie, mazowieckie, podkarpackie). Na stronie internetowej www.NEUROTERAPIA.INFO.PL będą ukazywać się artykuły oraz tłumaczenia dotyczące terapii BFB. Uczestnikom zjazdu zostaną w najbliższym czasie przesłane w formie elektronicznej uzupełniające materiały z konferencji oraz pierwszy, czerwcowy, numer magazynu „Neuroterapia”, który będzie cyklicznym oficjalnym wydawnictwem Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów Polskiego Towarzystwa Neuroterapii „Alfa”.

Tak jak założyliśmy, tworząc grupę szkoleniową, będziemy spotykać się w celu jednoczenia środowiska neuroterapeutów oświatowych i działać w imię idei szerzenia wiedzy pro-bono.

„Wczesna edukacja przez zabawę” – zajęcia ogólnorozwijające dla małych dzieci (28.06.2012 r.)

W bieżącym roku szkolnym odbyły się dwie edycje ww. zajęć, podczas których opieką objętych zostało 14 dzieci w wieku 2,5-3 lat. Ukierunkowane były na stymulację ogólnego rozwoju małego dziecka. Zajęcia prowadziły: mgr Katarzyna Jochymek – psycholog i mgr Arletta Migda – pedagog.

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do przyszłego funkcjonowania w grupie przedszkolnej, uczenie samodzielności, kreatywności, rozwijanie motoryki małej, nabywanie i utrwalanie umiejętności określania kształtów, kolorów, położenia przedmiotów w przestrzeni, a także rozwijanie i usprawnianie aparatu mowy, poprzez wspólną zabawę, śpiewanie, taniec, zajęcia plastyczne oraz ćwiczenia warg i języka. Po każdych zajęciach przekazywano rodzicom wskazówki dotyczące poszczególnych ćwiczeń rozwijających aparat mowy, tak aby mogli kontynuować je także w domu. Została też zorganizowana możliwość konsultacji problemów logopedycznych dzieci z logopedą mgr M. Siewierą – Pięciak, która była do dyspozycji rodziców podczas jednych zajęć, a także przekazała rodzicom ćwiczenia do pracy z dziećmi w domu. Zajęcia cieszyły się wysoką oceną u rodziców o czym mogą świadczyć ich podziękowania, ankiety ewaluacyjne, a także prośby o przyjęcie dzieci na kolejną edycję programu.

„Jak radzić sobie ze złością” warsztaty dla uczniów (28.06.2012 r.)

W naszej Poradni zakończyła się kolejna edycja warsztatów dla uczniów „Jak radzić sobie ze złością” prowadzonych przez mgr Ewę Soję – psychologa, oraz mgr Dorotę Zemłę – pedagoga. Od lat obserwujemy ogromne zainteresowanie tą formą pomocy dzieciom z problemami emocjonalnymi.

Staramy się nauczyć dzieci dostrzegania u siebie agresywnych uczuć, sposobu ich wyrażania, rozpoznawania elementów wyzwalających złość i agresję, opanowania ich i przezwyciężania, lepszego rozumienia samego siebie i innych. Kładziemy też nacisk na budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości, umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów. Dzieci nieco wycofane, u których kontakty społeczne są zaburzone, ośmielają się w grupie i nabierają pewności siebie. Warunkiem udanych spotkań jest pełen zaufania klimat na warsztatach i poczucie bezpieczeństwa.

U uczniów, którzy uczestniczą w całym cyklu zajęć, bardzo często daje się zauważyć pozytywne zmiany w zachowaniu. Zachęcamy serdecznie wszystkich zainteresowanych rodziców borykających się z problemami w zachowaniu swoich dzieci do podjęcia próby ich rozwiązania w proponowanej przez nas formie.

Pozwól dziecku dorastać-zajęcia dla rodziców (28.06.2012 r.)

Zakończyła się kolejna edycja zajęć dla rodziców Pozwól dziecku dorastać.

W trakcie ośmiu poniedziałkowych, tym razem dwugodzinnych spotkań, przebiegających w małej grupie, uczestnicy wzajemnie udzielali sobie wsparcia w związku z problemami wychowawczymi, jakich doświadczają z własnymi dziećmi. Rodzice, odwołując się do własnych doświadczeń, pracowali nad strategiami postępowania, pomagającymi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i ćwiczyli rzeczywiste, trudne sytuacje z własnymi dziećmi.

Kontekst społeczno-kulturowy cechuje obecnie nadmiar informacji, bodźców płynących ze środków masowego przekazu oraz obfitość dóbr materialnych. Uświadamia to jak istotną rolę odgrywa mocny system wartości i wychowywanie do odpowiedzialności. Zajęcia, prowadzone przez psychologów mgr Urszulę Janik oraz mgr Danutę Kozinę były drogą ku spotkaniu rodziców z dzieckiem. Nierzadko po raz pierwszy, w bezpiecznej, pełnej szacunku, uwagi i zainteresowania atmosferze, rodzice zaczynają rozumieć, że ich rola – kontrolerów i programatorów życia córek i synów, skończyła się wraz z końcem dzieciństwa; dzieci z kolei zaczynają pojmować, że w swym dążeniu do autonomii nie powinny narażać rodziców na lęk przekraczający próg ich tolerancji. Wypracowany model wspólnej egzystencji musi zawierać to co stałe, niezmienne, ważne dla rodziców i to co nowe, wnoszone przez dziecko z niebogatego jeszcze doświadczenia.

Szkoła dla rodziców (28.06.2012 r.)

W naszej Poradni odbyła się kolejna „Szkoła dla rodziców”, prowadzona przez psychologów mgr Maria Mostowik i mgr Ewa Soczek. Po spotkaniach odbywających się we wtorki w godzinach 17-19, każdy rodzic mógł skorzystać z indywidualnej konsultacji z psychologiem. Spotkania uświadamiały rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej i aby zmienić dziecko, często należy zacząć zmianę od siebie. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnikami byli rodzice, którzy chcieli poprawić relacje z dziećmi. W anonimowych ankietach rozdanych pod koniec zajęć, rodzice wyrazili zadowolenie z doboru realizowanego materiału, pomocy edukacyjnych, miłej atmosfery i wysokiego poziomu zajęć.

Z opinii rodziców:
„Bardzo dużo dały mi te warsztaty. Zdałem sobie sprawę z tego ile pracy przed nami, ale mam też dobre podstawy, chęci i motywację do zmian mojego zachowania. Dostrzegłem błędy które popełniałem. Jak dla mnie to czego tu się nauczyłem to odwrócenie do góry nogami tego co robiłem i jak mówiłem do dziecka. Chcę to zmienić.”

„Dużo na rynku jest podręczników psychologicznych, ale takie warsztaty są nieocenione, nieporównywalnie bardziej wartościowe i wnoszące dużo w świadomość rodziców […]”

„Szkolenie to pozwoliło mi zwrócić uwagę na to co jest ważne w kontaktach z dzieckiem; – jak ważna jest rozmowa
– mówienie o uczuciach
– i jaką rolę odgrywa w życiu dziecka pochwała.”

Uczniowie zdolni - warsztaty rozwijające umiejętności społeczne i myślenie twórcze (28.06.2012 r.

W bieżącym roku szkolnym warsztaty z uczniami klas V i VI szkoły podstawowej prowadziły mgr Ewa Soja psycholog i mgr Beata Kołodziejczyk pedagog. Oferta skierowana była do dzieci zdolnych z wieloma zainteresowaniami, dużą ciekawością poznawczą, a przez to często nadmierną ilością zajęć dodatkowych.

Tryb życia takich dzieci, ich sposób traktowania (przez rodziców i nauczycieli) – nacechowany pochwałami, dumą, a przy tym zwalnianiem z zadań/obowiązków codziennych – często oddala je od spraw dziecka będącego w grupie rówieśników czyli adekwatnych do wieku/ zainteresowań/języka/ żargonu. To czasem komplikuje uczenie się prawidłowych postaw społecznych, i radzenie sobie w sytuacjach trudniejszych, związanych z funkcjonowaniem w grupie. Celem zajęć było: lepsze poznanie samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, wzbudzanie sympatii, rozumienie myśli, działań i intencji drugiej osoby, rozwijanie myślenia twórczego.

Prowadzące pokazały dzieciom jak łatwo, szybko i zabawnie (!) jest się uczyć, zapamiętywać i odtwarzać informacje. To bardzo ważne dla dzieci, których tempo funkcjonowania i organizacja czasu są niezmiernie istotne.

I Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (19.06.2012 r.)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Krakowie zaprasza Państwa Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Krakowa i Małopolski oraz Pracowników Państwa Poradni ?do udziału w I Małopolskim Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pt. „Dobre praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”.

Forum planujemy organizować systematycznie jeden raz w roku. Służyć ono będzie zacieśnieniu współpracy w środowisku poradnianym, wymianie doświadczeń i prezentowaniu przykładów dobrych praktyk, w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Forum będzie służyć także refleksji nad perspektywami rozwoju poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w systemie polskiej oświaty.

Organizacja Forum planowana jest w drugiej połowie listopada 2012 r. Czekamy na przesłanie propozycjipiętnastominutowych wystąpień z tytułem i treścią artykułu na adres e-mail: ppp3krakow@gmail.com, do 21.09.2012 r. Po wybraniu najciekawszych przykładów poprosimy ?o przygotowanie prezentacji na Forum. Wszystkie przesłane artykuły znajdą się w materiałach, które otrzymają uczestnicy spotkania.

Udział w Forum jest bezpłatny. Dokładny termin zostanie niebawem podany.

Warsztaty szkoleniowe EEG-Biofeedback „Akademii Neuroterapii” w PPP-3 (22.05.2012 r.)

W ramach działalności Ogólnopolskiej Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów „Alfa” w PPP-3 przy ul. Konfederackiej 18 w Krakowie odbędą się dwie sesje warsztatowe: 25 maja (piątek) i 26 maja (sobota) 2012 r. w godzinach od 10:00 do 15:00, według następującego programu:
10:00 – 11:30 Neuroterapia w paradygmacie praktyki w oparciu o dowody naukowe: rola interpretacji zapisu EEG w wyznaczaniu postępowania klinicznego zgodnie ze standardami „dobrej praktyki”.
11:45 – 13:00 Interpretacja zapisu EEG jest procesem. Stawiamy pierwsze kroki: uczymy się podstawowych pojęć z dziedziny neurofizjologii klinicznej, niezbędnych do rozpoznawania i zrozumienia dynamiki zmian surowego zapisu EEG podczas sesji EEG-Biofeedback.
13:15 – 14:45 Perspektywy praktyki klinicznej: neurofeedback i teoria uczenia się.

Przygotowane na podstawie : Leslie H. Sherlin, Martijn Arns, Joel Lubar, Hartmut Heinrich, Cynthia Kerson, Ute Strehl, M. Barry Sterman „REVIEW ARTICLES – NEUROFEEDBACK AND BASIC LEARNING THEORY: IMPLICATIONS FOR RESEARCH AND PRACTICE” Journal of Neurotherapy, 15:292–304, 2011

Targi Edukacyjne (21.05.2012 r.)

W dniu 19.05.2012 r. (sobota) w godz. 10-12:30 w Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego 31 w Krakowie odbyły się Targi Edukacyjne Dzielnicy XI, których organizatorem był Wydział Edukacji U.M. Krakowa, Rada Dzielnicy XI oraz dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych dzielnicy XI. W trakcie trwania Targów pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 przy ul. Konfederackiej 18 (psycholog i dyrektor) służyli radą i pomocą rodzicom dzieci ?6-letnich w podjęciu decyzji o posłaniu, bądź nie, swojego dziecka do szkoły. Targi były tez okazją do prezentacji wszystkich szkół dzielnicy XI, uzyskania informacji ?o ofercie edukacyjnej tych szkół, a także okazją do wymiany doświadczeń.

Analiza ankiet ewaluacyjnych (23.03.2012 r.)

Rodziców uczniów korzystających z pomocy PPP – 3 proszono o wypełnienie ankiet dotyczących korzystania z oferty. Zebrano 368 ankiet. Z ich analizy wynika, iż oczekiwania dotyczące pomocy zostały spełnione w 94%. Stopień zadowolenia z przebiegu i efektów pracy z dzieckiem oceniono w 76% jako bardzo wysokie. Przydatność uzyskanych informacji po badaniach, konsultacjach i poradach była, według 96% respondentów, bardzo duża. Efekty realizacji zaleceń w szkole i w domu zostały ocenione bardzo pozytywnie w 98 %, a realność przekazanych wskazówek w 96%. Respondenci cenili sobie wiedzę i umiejętności oraz zrozumienie przez pracowników, zaznaczając także jako bardzo dla nich istotne: życzliwość, takt, słuchanie przez specjalistę, skupienie na problemie.

Program „Niebieska Karta” (22.03.2012 r.)

Celem Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” w ramach którego, prowadzony jest program „Niebieska Karta” jest zminimalizowanie skutków przemocy w rodzinie.

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej. Informacja o uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in. nauczyciela) formularza „Niebieska Karta – A”.

stat4u